THÔNG CÁO CỦA PHÁT NGÔN VIÊN MORGAN ORTAGUS: Việc Tuyên Án của Tám Thành Viên của Nhóm Hiến Pháp Tại Việt Nam

Bản dịch không chính thức
BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng Phát Ngôn Viên
Ngày 13 tháng 8, 2020

Việc Tuyên Án của Tám Thành Viên của Nhóm Hiến Pháp Tại Việt Nam

Chính phủ Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc kết tội và tuyên án của tám thành viên trong nhóm xã hội dân sự Hiến Pháp tại Việt Nam lên tới hơn 40 năm tù.

Mặc dù chúng tôi đã nhận thấy Chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến tích cực về nhân quyền trong một số lĩnh vực nhất định tại Việt Nam trong những năm gần đây, chúng tôi quan ngại về xu hướng ngày càng gia tăng các vụ bắt giữ và các bản án khắc nghiệt đối với các nhà hoạt động ôn hoà từ đầu năm 2016. Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất tuân lý và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm của mình, không sợ bị trả thù.

Các xã hội tự do và cởi mở trên thế giới được củng cố khi từng cá nhân được thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình. Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Việt Nam đảm bảo hành động của họ cần phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp Việt Nam cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế của Việt Nam.

# # #