Thông tin cơ bản: Sáng kiến Minh bạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
Văn phòng Người phát ngôn

Ngày 3 tháng 11 năm 2019

Sáng kiến Minh bạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được Phó Tổng thống Pence công bố vào tháng 11 năm 2018 tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC tại Papua New Guinea. Sáng kiến Minh bạch bao gồm hơn 600 triệu đô la trong các chương trình đã được tài trợ kể từ những ngày đầu của Chính quyền Trump. Các chương trình này thúc đẩy xã hội dân sự, pháp trị và các chính phủ minh bạch và có trách nhiệm giải trình trên toàn khu vực như là một phần của trụ cột quản trị trong tầm nhìn về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho quản trị nhà nước tốt là không thể thiếu đối với chính sách đối ngoại và lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và phù hợp với các giá trị của Hoa Kỳ. Các thể chế yếu kém, tham nhũng, quy trình kinh doanh phiền hà và kém minh bạch, và điều kiện nhân quyền tồi tệ đã đẩy lùi đầu tư của khu vực tư nhân vào quá nhiều quốc gia và khiến cho các chính phủ không có nhiều sự lựa chọn. Các quốc gia Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các tổ chức khu vực xác định tính minh bạch là nền tảng cho việc hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chung, bao gồm cả tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Sáng kiến Minh bạch bao gồm hơn 200 chương trình được phát triển bởi một loạt các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ tập trung vào chống tham nhũng và minh bạch tài chính, hỗ trợ dân chủ, phát triển lãnh đạo trẻ và mới nổi, tự do truyền thông và internet, và bảo vệ các quyền tự do cơ bản và nhân quyền. Tại Diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Hội nghị thượng đỉnh Đông Á tháng 11 năm 2019, Hoa Kỳ vui mừng thông báo thêm 68 triệu đô la cho các chương trình mới, bao gồm các chương trình quản trị khu vực cho Quần đảo Thái Bình Dương và Nam Á, và hỗ trợ cho các cuộc bầu cử dân chủ ở Miến Điện. Chúng tôi cũng đang tích cực phối hợp với Australia, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Đài Loan về các cơ hội hợp tác hơn nữa.

Chúng tôi cũng hân hạnh thông báo về việc thành lập Quỹ minh bạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới, sẽ được chính thức ra mắt bởi Cục Dân chủ, Nhân quyền và Lao động (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ). Sáng kiến hợp tác nhiều bên mới này sẽ hỗ trợ các nỗ lực ưu tiên được nhắm mục tiêu trên toàn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm các dự án thúc đẩy thượng tôn pháp luật, không gian công dân, và quản trị minh bạch và có trách nhiệm giải trình trong sự tiến bộ của một tầm nhìn chung về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, là an toàn, rộng mở, toàn bộ và dựa trên pháp luật. Quan hệ đối tác công tư này sẽ cho phép các chính phủ có cùng chí hướng, các doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức và các thực thể hoặc hiệp hội khác tham gia cùng nhau để hỗ trợ quản trị minh bạch và có trách nhiệm giải trình trên toàn khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Khi chúng ta kỷ niệm một năm ngày công bố Sáng kiến Minh bạch Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, chúng tôi muốn ghi nhận một số nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ quản trị tốt trên khắp Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chống tham nhũng và minh bạch tài chính:

 • Các nỗ lực chống tham nhũng của Bộ Ngoại giao bao gồm hoạt động của Hiệp hội chống tham nhũng toàn cầu (GACC), một sáng kiến đột phá tập hợp các nhà báo điều tra và các nhóm vận động để vạch trần tham nhũng, thúc đẩy cải cách và tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của chính phủ và các tổ chức quốc tế. Hoa Kỳ và Australia là thành viên sáng lập của GACC và đã đóng góp hỗ trợ ngoại giao và tài chính cho sáng kiến đa nhà tài trợ này kể từ khi ra mắt vào năm 2016.
 • Vào tháng 9, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan (AIT) đã tổ chức các cuộc tham vấn hàng năm đầu tiên của Hoa Kỳ về quản trị dân chủ ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tại Đài Bắc, do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chủ trì. Đài Loan đã đồng ý cam kết thúc đẩy quản trị tốt, nhân quyền và các nỗ lực chống tham nhũng trong khu vực.
 • Một sự kiện lần đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Nhóm các cơ quan chống tham nhũng khu vực Đông Nam Á, một thực thể chống tham nhũng liên quan đến ASEAN, đã quy tụ 50 cán bộ thực thi và chuyên gia từ các cơ quan chống tham nhũng ở các nước thành viên ASEAN, Cơ quan Phòng chống Ma túy và Tội phạm của Liên hợp quốc, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, chính phủ Anh và khu vực tư nhân vào tháng 9 để chia sẻ các hành động thực tiễn tốt nhất chống hối lộ thông qua các biện pháp thực thi và phòng ngừa.
 • Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã hợp tác với Nhóm Công tác của Hội đồng Chánh án ASEAN (CACJ) về Giáo dục và Đào tạo Tư pháp để hoàn thiện kế hoạch làm việc đầu tiên vào tháng 9, sẽ được thông qua tại CACJ lần thứ bảy vào tháng 11. Năm lĩnh vực ưu tiên được xác định là: luật kinh doanh và thương mại, luật hình sự xuyên biên giới, luật tố tụng dân sự, luật môi trường và lãnh đạo và quản lý. Hoa Kỳ tiếp tục cam kết củng cố khung pháp lý tăng cường các hệ thống dân chủ và hỗ trợ các tham vọng của ASEAN nhằm duy trì trật tự dựa trên pháp luật trong khu vực.
 • USAID đang triển khai các hoạt động mới tại Philippines để tăng cường tính minh bạch tài chính và trách nhiệm giải trình trong việc lập ngân sách, thu ngân sách và mua sắm công. USAID sẽ thúc đẩy các nỗ lực liên quan đến Đối tác Chính phủ Mở, bao gồm cả việc mở rộng tham vấn và giám sát công khai. USAID cũng sẽ hỗ trợ Sáng kiến Minh bạch Các Ngành công nghiệp Khai thác, hợp tác với cộng đồng địa phương, người dân bản địa, chính quyền địa phương và khu vực tư nhân, để xác định các chiến lược hợp tác nhằm cải thiện quản lý kinh tế và tài chính của các hoạt động khai thác tại các địa điểm giàu tài nguyên.
 • USAID đang mở rộng để hỗ trợ cải cách chính phủ mở ở Sri Lanka, bao gồm cả những nỗ lực của Sri Lanka để thực hiện chiến lược chống tham nhũng quốc gia.
 • Trong năm đầu tiên của Sáng kiến Minh bạch, USAID đã giúp Nepal trong nỗ lực cải thiện tính minh bạch và hạn chế tham nhũng bằng cách hỗ trợ phát triển một cổng thông tin website về ngân sách mở. Cổng này cung cấp quyền truy cập công khai vào thông tin tài chính của chính quyền địa phương, chẳng hạn như nguồn thu, ngân sách, dự án và chi tiêu. Thông tin hiện có sẵn cho công chúng để giúp họ hiểu cách các nguồn lực được chi tiêu như thế nào và giữ cho chính phủ phải có trách nhiệm giải trình.
 • Để hỗ trợ Indonesia, một trong những nền dân chủ lớn nhất thế giới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đang hợp tác với USAID để hỗ trợ Hệ thống Giải quyết Khiếu nại Tích hợp Quốc gia của Chính phủ Indonesia (LAPOR). Bên cạnh các chương trình chống tham nhũng bổ sung khác của USAID, khoản đóng góp 5 triệu đô la của KOICA vào tháng 4 năm 2019 cho LAPOR sẽ giúp chống tham nhũng chính phủ và hỗ trợ một chính phủ có trách nhiệm và phản hồi tốt hơn bằng cách cung cấp một cách thức minh bạch – thông qua Facebook và Twitter – để giải quyết các khiếu nại từ cấp liên bang xuống đến cấp địa phương tỉnh thành phố.
 • Hoa Kỳ đang hỗ trợ một mạng lưới liêm chính tư pháp với các quốc gia thành viên ASEAN để hỗ trợ cho cam kết Kế hoạch Tổng thể ASEAN 2025 (ASEAN 2025 Blueprint) nhằm xây dựng và củng cố các thể chế minh bạch và có trách nhiệm và hợp tác với các nỗ lực toàn cầu để tăng cường liêm chính tư pháp.

Hỗ trợ dân chủ:

 • Hoa Kỳ và Quần đảo Thái Bình Dương có chung cam kết mạnh mẽ đối với dân chủ, pháp trị, giải quyết tranh chấp hòa bình và minh bạch. Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 27 tháng 9 năm 2019 rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp 15 triệu đô la để thúc đẩy quản trị lành mạnh, công bằng và phản ứng nhanh nhẹn trong khu vực để trao quyền cho công dân, giúp chống tham nhũng và tăng cường quyền tự chủ. Đây là một phần của Cam kết Thái Bình Dương của Hoa Kỳ trị giá 100 triệu đô la Mỹ thuộc phạm vi hỗ trợ mới và đã được công bố trước đây của Hoa Kỳ cho Quần đảo Thái Bình Dương trong tầm nhìn của chúng tôi về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
 • Hoa Kỳ và Australia đang tài trợ cho một nỗ lực đa bên để hỗ trợ các cuộc bầu cử dân chủ ở Miến Điện. Các hoạt động bao gồm hỗ trợ ủy ban bầu cử mở rộng các nỗ lực tiếp cận cử tri và cho phép ủy ban này bảo vệ tính toàn vẹn của quy trình. Chương trình này trang bị cho ứng cử viên nữ và ứng cử viên trẻ sự hiểu biết được cải thiện về các quy định bầu cử và cho phép các nhà lãnh đạo đang lên của Miến điện, bao gồm phụ nữ, ứng cử viên trẻ tuổi và các nhà lãnh đạo chính trị trong tương lai, tham dự các trường đào tạo lãnh đạo ở các bang và khu vực Miến Điện. Các hoạt động cũng sẽ hỗ trợ các nhà quan sát bầu cử quốc tế và giải quyết tranh chấp sau bầu cử.
 • USAID và Bộ Ngoại giao đang hợp tác với các đối tác Sri Lanka trong các dự án hỗ trợ bầu cử tổng thống Sri Lanka vào ngày 16 tháng 11, cũng như bầu cử quốc hội vào năm 2020. Là một phần của nỗ lực này, USAID đã nỗ lực tăng cường vai trò và năng lực của Ủy ban bầu cử độc lập và sẽ cử đến hiện trường hơn 6.000 quan sát viên bầu cử trong nước ngắn hạn và hơn 400 quan sát viên dài hạn trong cả nước để khuyến khích một cuộc bầu cử tự do, công bằng và không bạo lực. Tài trợ của Bộ Ngoại giao hỗ trợ các đánh giá trước và sau bầu cử, các hoạt động phân tích và phản ứng với những thông tin sai lệch và ngôn từ kích động thù địch, và các nhà quan sát bầu cử quốc tế dài hạn khác.
 • Tại Quần đảo Thái Bình Dương, USAID đang hỗ trợ Ủy ban trưng cầu dân ý Bougainville của Papua New Guinea và các tổ chức xã hội dân sự địa phương để cho phép trưng cầu dân ý Bougainville tự do, công bằng, đáng tin cậy và hòa bình. USAID cũng đang triển khai hỗ trợ cho Ủy ban bầu cử quần đảo Solomon khi thực hiện nhiệm vụ được gia hạn để quản lý các cuộc bầu cử cấp tỉnh, cũng như cấp quốc gia.

Phát triển lãnh đạo trẻ mới nổi:

 • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Australia tài trợ cho Trung tâm Nguồn nhân lực Nữ trong Doanh nghiệp (WBRC) tại Papua New Guinea, được điều hành bởi Trung tâm doanh nghiệp tư nhân quốc tế và đang kỷ niệm hơn hai năm làm việc đột phá tại một quốc gia nơi phụ nữ phải đối mặt với nhiều thách thức khó khăn. WBRC đã trao quyền cho hơn một nghìn phụ nữ địa phương và phát triển kỹ năng kinh doanh của phụ nữ thông qua giáo dục và kết nối chuỗi cung ứng, kiến thức tài chính và các chủ đề về kinh doanh, lãnh đạo và tham gia công dân khác. WBRC sẽ sớm tạo ra một Chương trình Nghị sự Kinh doanh Quốc gia dành cho Phụ nữ (WNBA), sẽ cung cấp nền tảng công cộng cho các nhà lãnh đạo nữ Papua New Guinean mới nổi và được sử dụng để ủng hộ việc củng cố pháp lý, lập pháp và cải cách thể chế để hỗ trợ trao quyền kinh tế cho phụ nữ.
 • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Nhật Bản đang hợp tác tổ chức một hội nghị tại Tokyo vào tháng 12 sẽ kết nối các cựu sinh viên Hoa Kỳ và Nhật Bản từ Sáng kiến TOMODACHI (cũng như cựu sinh trẻ từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Thái Bình Dương) và cựu sinh Sáng kiến Lãnh đạo Đông Nam Á (YSEALI). Hội nghị sẽ xây dựng một nhóm các nhà lãnh đạo quốc tế được trang bị để kết nối với các đồng nghiệp trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương về các vấn đề cùng quan tâm.
 • USAID đang triển khai Chương trình phát triển lãnh đạo mới tại Bangladesh, sẽ hợp tác với các đối tác địa phương để thúc đẩy các nhà lãnh đạo thanh niên làm tác nhân thay đổi cho dân chủ và phát triển. Bằng cách thúc đẩy sự hiểu biết nhiều hơn về thực tiễn và giá trị dân chủ và bằng cách tạo cơ hội cho các nhà lãnh đạo cộng đồng tham gia phát triển cộng đồng, chương trình mới sẽ thúc đẩy vai trò công dân với hiểu biết tốt hơn tích cực tham gia vào quá trình dân chủ.
 • USAID cũng đang triển khai hỗ trợ mới cho vận động xã hội dân sự ở Timor Leste.
 • Tại Campuchia, USAID đang triển khai các hoạt động mới để mở rộng sự tham gia của người dân vào các vấn đề quản trị địa phương. Hỗ trợ bao gồm hỗ trợ cho phụ nữ và lãnh đạo thanh niên thông qua đào tạo kỹ năng lãnh đạo và trao quyền cho thanh thiếu niên, cùng với hỗ trợ cho các tổ chức do phụ nữ lãnh đạo tập trung vào truyền thông phi bạo lực, xây dựng hòa bình và giải quyết xung đột.
 • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang mở rộng chương trình Lãnh đạo trẻ Thái Bình Dương, bao gồm đào tạo kỹ năng lãnh đạo và tài trợ cho các nhà lãnh đạo mới nổi để thực hiện các dự án liên quan đến giáo dục, phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và quản trị tốt.

Tự do Truyền thông và Internet:

 • Trung tâm Kết nối Toàn cầu (GEC) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang nỗ lực tăng cường hoạt động báo chí địa phương tại Quần đảo Thái Bình Dương thông qua các chuyến đi đào tạo và báo cáo. GEC cũng đang cung cấp cho các cơ quan truyền thông ở Quần đảo Thái Bình Dương khả năng xuất bản bản tin của Associated Press miễn phí, do đó đảm bảo quyền tiếp cận với các tin tức độc lập và đáng tin cậy.
 • USAID hợp tác với Quỹ ASEAN, Ban Giáo dục, Thanh niên và Thể thao ASEAN, và Scoop (một cơ quan truyền thông có trụ sở tại Brunei) để tổ chức một khóa đào tạo Báo chí Xã hội cho Thanh niên ASEAN tại Brunei, nơi đào tạo những người tham gia về báo chí xã hội.
 • Vào tháng 9, Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan và Quỹ Dân chủ Đài Loan đã phối hợp tổ chức hội thảo Khung Đào tạo Hợp tác Toàn cầu lần thứ hai về kiến thức truyền thông, có sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự, giới truyền thông và các doanh nghiệp tư nhân khác để thảo luận về những cách khác nhau mà sự thiếu hoặc sai lệch về thông tin có thể ảnh hưởng đến bầu cử, việc thực hiện giáo dục kiến thức truyền thông trong các chương trình giảng dạy, và làm thế nào các sáng kiến của chính phủ và xã hội dân sự có thể tăng cường nỗ lực chống lại sự thiếu hoặc sai lệch về thông tin, và những thách thức khác.
 • Các chương trình ngoại giao công chúng của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong năm qua đã hỗ trợ quản trị tốt và thúc đẩy tự do báo chí và các tổ chức xã hội dân sự mạnh mẽ. Các chương trình này bao gồm một TechCamp (Trại Công nghệ) dành cho các nhà báo và nhà giáo dục ở Miến Điện và các Chương trình Diễn giả trên toàn khu vực về kiến thức truyền thông, báo chí và đạo đức truyền thông.
 • USAID hỗ trợ Quốc hội Sri Lanka trong việc thành lập một trung tâm truyền thông để tăng cường nhận thức và sự tham gia của công chúng vào hoạt động của Nghị viện. Trung tâm mới cải tạo hiện có thể chứa 110 nhà báo và bao gồm một phòng thu truyền hình hiện đại cho các cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp và hội nghị truyền thông, 70 không gian làm việc hiện đại cho các phóng viên tại sảnh, và một phòng biên tập chuyên nghiệp để giúp phóng viên biên tập video và âm thanh.
 • Tại Miến Điện, các nhà báo độc lập tham gia chương trình đào tạo của USAID đã sản xuất hơn 50 câu chuyện trong năm ngoái. Các câu chuyện bao gồm một loạt các vấn đề bao gồm tác động của xung đột vũ trang, người di cư trong nước, quyền đất đai và nông dân, hòa hợp giữa các cộng đồng, bạo lực giới và ma túy.
 • USAID hỗ trợ Trung tâm truyền thông phụ nữ Campuchia phát sóng chương trình radio trực tiếp đầu tiên quảng bá trang web, www.crosscheckwmc.com. Đây là tài nguyên có sẵn công khai đầu tiên ở Campuchia nhằm thúc đẩy các phương tiện truyền thông độc lập thông qua việc giúp công dân xác minh các nguồn tin tức.
 • USAID đang triển khai một hoạt động mới tại Sri Lanka để tăng cường lĩnh vực truyền thông và cải thiện quyền tiếp cận của người dân với các tin tức cân bằng, đáng tin cậy và khách quan. Các hoạt động sẽ giúp cải thiện quản trị phương tiện truyền thông và môi trường truyền thông; tăng cường năng lực truyền thông để đưa tin một cách cân bằng, hiểu biết, vô tư và đạo đức; và giúp phương tiện truyền thông đóng vai trò như một diễn đàn cho các cuộc đối thoại quốc gia quan trọng xung quanh quản trị tốt và hòa giải.
 • Tại Philippines, USAID đang triển khai một hoạt động mới nhằm tăng cường các liên minh xã hội dân sự hỗ trợ báo chí tự do và hỗ trợ các can thiệp thay đổi để cải thiện các biện pháp bảo vệ truyền thông. Hoạt động này sẽ đào tạo một cộng đồng các tổ chức truyền thông trên toàn quốc mở rộng phạm vi trong việc chống lại thông tin thiếu hoặc sai lệch và tạo điều kiện hợp tác với các tổ chức học thuật và các công ty công nghệ. Hoạt động này sẽ giúp nâng cao sự tự điều chỉnh của phương tiện truyền thông và giải quyết các vấn đề trong tuân thủ tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức và chất lượng nội dung.

Tự do cơ bản và nhân quyền:

 • Mạng lưới Tổng Tuyển cử vì Khả năng tiếp cận của Người khuyết tật (AGENDA), một quan hệ đối tác sáng tạo của các tổ chức dành cho người khuyết tật và các tổ chức xã hội dân sự tập trung vào bầu cử ở Đông Nam Á, đang thu hút các nhà hoạch định chính sách thực hiện một nền tảng hành động mới cho người khuyết tật trong Cộng đồng ASEAN. Dựa trên việc phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật của tất cả mười quốc gia thành viên ASEAN, Ủy ban nhân quyền liên chính phủ ASEAN đã đưa ra kế hoạch vào tháng 12 năm 2018 để đảm bảo quyền của người khuyết tật trong khu vực. Mạng lưới AGENDA, đã thúc đẩy quyền tiếp cận bình đẳng từ năm 2011, đang đóng một vai trò quan trọng ủng hộ việc thực hiện và thực thi kế hoạch này với các chính phủ dưới sự hỗ trợ của Australia và Hoa Kỳ.
 • Quỹ Bình đẳng Toàn cầu (GEF), một đối tác công tư do Nhà nước chủ trì hỗ trợ các chương trình xã hội dân sự đổi mới, bảo vệ quyền con người của người LGBTI ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên thế giới. Phạm vi tiếp cận toàn cầu của GEF là rất quan trọng, trao quyền cho các nhóm và các nhà hoạt động ở hơn 90 quốc gia. Australia đã đóng góp từ năm 2016, bao gồm cả các khoản tài trợ quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
 • Australia và Mông Cổ đóng góp hỗ trợ ngoại giao và tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Các Tổ chức Xã hội Dân sự nhiều nhà tài trợ do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chủ trì (Lifeline) được ra mắt từ năm 2011. Lifeline cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các tổ chức xã hội dân sự đối mặt với các mối đe dọa do hoạt động nhân quyền và vận động của họ và hỗ trợ khả năng phục hồi để giải quyết các mối đe dọa lớn hơn đối với không gian dân sự và quyền tự do lập hội. Lifeline đã hỗ trợ hơn 1.900 tổ chức xã hội dân sự ở 112 quốc gia, bao gồm cả các quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
 • USAID hợp tác với Nhóm công tác nhân quyền ASEAN và Hiệp hội dân sự ASEAN để tiến hành đối thoại chính sách nhằm tăng cường thực thi Đồng thuận ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Người lao động Nhập cư.
 • USAID hợp tác với Chính phủ Thái Lan và khu vực tư nhân để hỗ trợ Ủy ban liên chính phủ ASEAN về chương trình tranh luận thanh niên thường niên lần thứ 6, được tổ chức vào tháng 9. Sáng kiến này tạo cơ hội cho sinh viên đại học ASEAN tham gia Tuyên bố Nhân quyền ASEAN và Tuyên bố Phnom Penh để giải quyết các vấn đề nhân quyền cấp bách nhất mà khu vực phải đối mặt.
 • Vào tháng 9, Hoa Kỳ đã công bố khoản đóng góp mới hơn 127 triệu đô la để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Rohingya, hơn 89 triệu đô la đã được chuyển đến các chương trình ở Bangladesh hỗ trợ cả người tị nạn Rohingya và cộng đồng tiếp nhận tị nạn Bangladesh. Khoản tài trợ mới đã khiến cho tổng đóng góp của Hoa Kỳ lên tới hơn 669 triệu đô la kể từ khi bạo lực bùng phát vào năm 2017.
 • USAID đang triển khai dự án Quyền lao động mới ở Campuchia nhằm mở rộng không gian công dân bằng cách thúc đẩy quyền lao động. Chương trình sẽ giúp cải thiện bảo vệ quyền lao động; cải thiện sự đại diện của lợi ích người lao động trong các ngành công nghiệp mục tiêu; tăng cường mối liên kết giữa người lao động, doanh nghiệp và xã hội dân sự; và tăng hiệu quả của các hệ thống quan hệ lao động.
 • Tại Lào, USAID đang triển khai hỗ trợ để cải thiện khả năng tiếp cận công lý và tăng cường các biện pháp bảo vệ cho sự công bằng tư pháp.
 • Tại Bangladesh, USAID đang triển khai một hoạt động mới sẽ thu hút các tổ chức do công nhân lãnh đạo, Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh, các tổ chức phi chính phủ quốc tế và địa phương, Chính phủ Bangladesh, các học viện và các đối tác phát triển để khuyến khích các hành động thực tiễn tốt nhất và thúc đẩy điều kiện làm việc tốt.
 • USAID đang triển khai hỗ trợ mới để tăng cường nhận thức về quyền con người và không khoan dung đối với các vi phạm nhân quyền tại Philippines. Dự án sẽ làm việc với một cộng đồng rộng lớn và đa dạng các tổ chức địa phương để thực hiện các chiến lược truyền thông được thiết kế để truyền cảm hứng hỗ trợ cộng đồng cho các vấn đề về nhân quyền.

Hoa Kỳ cam kết tiếp tục thúc đẩy xã hội dân sự, nhà nước pháp quyền và các chính phủ minh bạch và có trách nhiệm giải trình trên khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – đây là những trụ cột cho tiến bộ và tác nhân thúc đẩy hòa bình, an ninh và độc lập.

Để biết thêm thông tin, liên hệ EAP-Press@state.gov

# # #

Bản dịch được cung cấp có tính tham khảo và chỉ bản gốc chính thức bằng tiếng Anh mới có giá trị chính xác.