52142808753_65805d748c_c

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman