Flag

An official website of the United States government

Tờ thông tin: RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT LIỆU NỔ CÒN SÓT LẠI
6 Phút để đọc
Tháng Bảy 29, 2021

TỪ 1993 TỚI NAY | CÁC ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI: BỘ NGOẠI GIAO, BỘ QUỐC PHÒNG, CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ (USAID) | TỔNG NGÂN SÁCH 166 TRIỆU ĐÔ-LA

Ba mươi năm xung đột tính từ Chiến tranh thế giới thứ hai cho đến Chiến tranh Việt Nam đã khiến cho nhiều khu vực của Việt Nam bị nhiễm bom mìn, vật liệu nổ. Phần lớn những vật liệu nổ này tập trung tại các tỉnh lân cận Khu phi quân sự, bao gồm tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Nhiều nơi ở miền Nam và biên giới phía Bắc tiếp giáp Trung Quốc của Việt Nam vẫn bị nhiễm vật liệu nổ và mìn còn sót lại. Hỗ trợ của Hoa Kỳ dành cho Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), cơ quan chủ trì các vấn đề liên quan đến bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh của Việt Nam, vẫn duy trì trong năm 2020 với dự án cung cấp cố vấn kỹ thuật, hỗ trợ đơn vị quản lý thông tin tại trụ sở của VNMAC và dự án thí điểm khảo sát kỹ thuật tại Thừa Thiên Huế. Hỗ trợ VNMAC phát triển sẽ đảm bảo giúp Việt Nam duy trì được năng lực xử lý các mối đe dọa mà bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại gây ra mà không cần sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tiếp tục cung cấp ngân sách cho khảo sát và rà phá vật liệu nổ quy mô lớn tại Quảng Trị để hỗ trợ mục tiêu của tỉnh nhằm trở thành địa phương không còn tác động của bom mìn, vật liệu nổ đến năm 2027.

Ý TƯỞNG HỖ TRỢ

Từ năm 1993 đến năm 2020, Hoa Kỳ đã tài trợ hơn 166 triệu đô-la cho các chương trình tiêu hủy vũ khí truyền thống tại Việt Nam với mục đích rà phá bom mìn, vật liệu nổ, giáo dục về nguy cơ bom mìn, vật liệu nổ và hỗ trợ nạn nhân, hỗ trợ nâng cao năng lực quốc gia.

NĂM 2020: MỞ RỘNG CÁC NỖ LỰC RÀ PHÁ BOM MÌN

Phát huy thành công từ các hoạt động ở tỉnh Quảng Trị và với sự ủng hộ của các đối tác chính quyền địa phương, Hoa Kỳ đã mở rộng công tác hỗ trợ trong năm 2020 để triển hoạo sát và rà phá bom mìn tại Quảng Bình. Phối hợp với các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, Hoa Kỳ đã tăng cường hỗ trợ để giúp Quảng Bình xây dựng năng lực rà phá vật liệu nổ và trả lại những vùng đất sạch cho cộng đồng để phát triển kinh tế. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã triển khai các dự án để chào mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Công tác khảo sát và rà phá bom mìn, vật liệu nổ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho các hoạt động hợp tác của Hoa Kỳ với nhân dân Việt Nam.

HỖ TRỢ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG HOA KỲ

Với tổng mức đóng góp đạt 6,2 triệu đô-la kể từ năm 1993 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, các công nghệ của Chương trình Nghiên cứu và Phát triển rà phá bom mìn nhân đạo đã được sử dụng để rà phá 5.979 quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại trong 1.247.425 mét vuông (124,7 héc-ta) đất tính cho tới thời điểm hiện tại. Cuối năm 2019, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, Hoa Kỳ đã hợp tác với VNMAC và Bộ Tư lệnh Công binh của Quân đội Nhân dân Việt Nam để đào tạo giảng viên nguồn về xử lý vật liệu nổ và xử lý y tế ban đầu.