Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) phát biểu tại lễ khai mạc