Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power sẽ thăm Việt Nam

Ngày 2/3/2023 — Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) Samantha Power sẽ tới thăm Việt Nam vào tuần tới nhằm củng cố quan hệ đối tác Việt Nam – Hoa Kỳ được ghi dấu qua nhiều năm gắn kết và hợp tác sâu rộng, dựa trên nền tảng cùng nhau khắc phục những vấn đề tồn tại sau chiến tranh. Trong thời gian tại Việt Nam, bà sẽ gặp gỡ sinh viên, cộng đồng người khuyết tật, nông dân, các doanh nghiệp, tổ chức địa phương và các quan chức chính phủ để thảo luận về quan hệ hợp tác Hoa Kỳ- Việt Nam về những ưu tiên chung, trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư vào giáo dục đại học và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm.

Tổng giám đốc Power sẽ nhấn mạnh những bước tiến to lớn trong quan hệ Hoa Kỳ- Việt Nam vào thời điểm hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Bà sẽ nêu bật hoạt động hợp tác ngày càng phát triển sâu rộng của USAID với Việt Nam cũng như ủng hộ của Hoa Kỳ vì một Việt Nam độc lập, thịnh vượng, kiên cường và vững mạnh.