Tổng Thống Donald J. Trump Công bố Chiến lược An Ninh Quốc Gia nhằm thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ

TỔNG THỐNG DONALD J. TRUMP CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA NHẰM THÚC ĐẨY LỢI ÍCH CỦA NƯỚC MỸ

“Nhiệm vụ trước tiên của chính phủ chúng ta là hướng đến nhân dân và công dân của chúng ta – nhằm phục vụ nhu cầu của họ, đảm bảo sự an toàn của họ, đảm bảo các quyền của họ và bảo vệ các giá trị của họ.” – Tổng thống Donald J. Trump

CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA MỚI CHO MỘT KỶ NGUYÊN MỚI: Chưa đầy một năm sau khi nhậm chức, Tổng thống Donald J. Trump công bố một Chiến lược An ninh Quốc gia mới trong đó đưa ra định hướng chiến lược mang tính tích cực cho Hoa Kỳ nhằm khôi phục lợi thế của nước Mỹ trên thế giới và phát triển dựa trên những thế mạnh to lớn của đất nước.

• Chiến lược An ninh Quốc gia năm 2017 (còn gọi là Chiến lược) được xây dựng trên 11 tháng làm việc của Tổng thống nhằm khôi phục sự tôn trọng với Hoa Kỳ ở nước ngoài đối và xây dựng lại niềm tin của người Mỹ ở trong nước.
• Niềm tin chiến lược sẽ giúp Hoa Kỳ bảo vệ những lợi ích quốc gia mang tính sống còn của mình. Chiến lược đưa ra bốn lợi ích quốc gia mang tính sống còn, còn gọi là “bốn trụ cột”:
I. Bảo vệ tổ quốc, nhân dân Mỹ, và cách sống của người Mỹ;
II. Thúc đẩy sự thịnh vượng của nước Mỹ;
III Gìn giữ hòa bình thông qua sức mạnh;
IV. Thúc đẩy tầm ảnh hưởng của nước Mỹ.
• Chiến lược đề cập những thách thức và xu hướng chủ chốt có ảnh hưởng đến vị thế của chúng ta trên thế giới, bao gồm:
o Các cường quốc xét lại, như Trung Quốc và Nga, sử dụng công nghệ, hoạt động tuyên truyền, và cưỡng ép để tạo ra một thế giới trái ngược với lợi ích và giá trị của chúng ta;
o Các nhà độc tài trong khu vực reo rắc sự kinh hoàng, đe dọa các nước láng giềng và theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt;
o Những kẻ khủng bố tự nhận là thánh chiến, nhân danh một lý tưởng độc ác, gây thù hận để kích động bạo lực đối với người vô tội và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lan tràn ma túy và bạo lực vào cộng đồng chúng ta.
• Chiến lược thể hiện và nâng cao khái niệm chủ nghĩa hiện thực có nguyên tắc của Tổng thống.
o Đây là một chiến lược mang tính thực tế bởi nó thừa nhận vai trò trung tâm của quyền lực trong chính trị quốc tế, khẳng định rằng các quốc gia mạnh và có chủ quyền là hy vọng tốt nhất cho một thế giới hòa bình, đồng thời Chiến lược xác định rõ ràng các lợi ích quốc gia của chúng ta.
o Chiến lược này đúng nguyên tắc bởi được xây dựng dựa trên việc thúc đẩy nguyên tắc của người Mỹ là truyền bá hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu.

I. BẢO VỆ TỔ QUỐC: Trách nhiệm căn bản của Tổng thống Trump là bảo vệ nhân dân Mỹ, tổ quốc và cách sống của người Mỹ.
• Chúng ta sẽ tăng cường kiểm soát biên giới và cải cách hệ thống nhập cư của chúng ta để bảo vệ tổ quốc và khôi phục chủ quyền.
• Các mối đe dọa xuyên quốc gia lớn nhất đối với tổ quốc:
o Những kẻ khủng bố tự nhận là thánh chiến, sử dụng bạo lực man rợ để giết người, đàn áp, và áp đặt ách nô lệ và các trang mạng nhằm lợi dụng những nhóm người dễ bị tổn thương và thúc đẩy và định hướng các âm mưu.
o Các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia phá vỡ cộng đồng của chúng ta bằng ma túy và bạo lực và làm suy yếu các đồng minh và đối tác của chúng ta bằng cách làm tha hóa các thể chế dân chủ.
• Nước Mỹ sẽ nhắm đến các mối đe dọa từ gốc: chúng ta sẽ đối mặt với những mối đe dọa trước khi chúng đến được biên giới của chúng ta hoặc gây nguy hại đến người dân của chúng ta.
• Chúng ta sẽ nhân đôi nỗ lực để bảo vệ cơ sở hạ tầng và mạng kỹ thuật số quan trọng của chúng ta bởi công nghệ mới và những kẻ thù mới tạo ra những điểm yếu mới.
• Chúng ta đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đa tầng để bảo vệ nước Mỹ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

II. THÚC ĐẨY SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA NƯỚC MỸ: Một nền kinh tế mạnh sẽ bảo vệ nhân dân Mỹ, hỗ trợ cách sống của chúng ta và duy trì quyền lực của nước Mỹ.
• Chúng ta sẽ phục hồi nền kinh tế Mỹ vì lợi ích của công nhân và các công ty Mỹ – đây là điều cần thiết để khôi phục sức mạnh quốc gia của chúng ta.
• Nước Mỹ sẽ không khoan dung trước các hành động lạm dụng về thương mại kéo dài và sẽ theo đuổi các mối quan hệ kinh tế tự do, công bằng và có đi có lại.
• Để thành công trong cuộc cạnh tranh địa chính trị của thế kỷ 21, nước Mỹ phải dẫn đầu trong nghiên cứu, công nghệ và đổi mới. Chúng ta sẽ bảo vệ nền tảng đổi mới an ninh quốc gia của chúng ta trước những kẻ đánh cắp tài sản trí tuệ và khai thác một cách không công bằng những đổi mới của các xã hội tự do.
• Nước Mỹ sẽ sử dụng vị thế áp đảo về năng lượng để đảm bảo rằng thị trường quốc tế vẫn rộng mở, và những lợi ích từ đa dạng hóa và tiếp cận năng lượng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và an ninh quốc gia.

III. GÌN GIỮ HÒA BÌNH THÔNG QUA SỨC MẠNH: Một nước Mỹ được củng cố, đổi mới, và trẻ hóa sẽ đảm bảo hòa bình và ngăn chặn sự thù địch.
• Chúng ta sẽ xây dựng lại sức mạnh quân sự của nước Mỹ để đảm bảo rằng nước Mỹ sẽ luôn đứng đầu.
• Nước Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ của nhà nước trong một kỷ nguyên mới về cạnh tranh chiến lược – ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế – để bảo vệ lợi ích của chúng ta.
• Nước Mỹ sẽ tăng cường khả năng của chúng ta trên nhiều lĩnh vực – bao gồm không gian và không gian mạng – và làm hồi sinh những khả năng đã bị bỏ quên.
• Các đồng minh và đối tác của nước Mỹ giúp tăng cường quyền lực của chúng ta và bảo vệ lợi ích chung của chúng ta. Chúng ta hy vọng họ nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn trong việc giải quyết các mối đe dọa chung.
• Chúng ta sẽ đảm bảo rằng sự cân bằng quyền lực vẫn được duy trì theo hướng có lợi cho nước Mỹ tại các khu vực trọng điểm của thế giới: Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, châu Âu, và Trung Đông.

IV. THÚC ĐẨY TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC MỸ: Trong suốt lịch sử của mình, nước Mỹ luôn thúc đẩy những điều tốt đẹp, và nước Mỹ sẽ sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thúc đẩy lợi ích của chúng ta và mang lại lợi ích cho nhân loại.
• Chúng ta phải tiếp tục tăng cường ảnh hưởng của chúng ta ở nước ngoài để bảo vệ nhân dân Mỹ và thúc đẩy sự thịnh vượng của chúng ta.
• Các nỗ lực ngoại giao và phát triển của nước Mỹ sẽ cạnh tranh để đạt được kết quả tốt hơn trong mọi lĩnh vực – song phương, đa phương và trong lĩnh vực thông tin – để bảo vệ lợi ích của chúng ta, tìm kiếm cơ hội kinh tế mới cho người Mỹ và thách thức các đối thủ cạnh tranh.
• Nước Mỹ sẽ tìm kiếm quan hệ đối tác với các quốc gia có cùng quan điểm để thúc đẩy nền kinh tế thị trường tự do, tăng trưởng của khu vực tư nhân, ổn định chính trị và hòa bình.
• Chúng ta bảo vệ các giá trị của chúng ta – bao gồm thượng tôn pháp luật và các quyền cá nhân – những điều này thúc đẩy các quốc gia hùng mạnh, ổn định, thịnh vượng và có chủ quyền.
• Chính sách đối ngoại “America First” của chúng ta cho thấy ảnh hưởng của nước Mỹ trên thế giới là một lực lượng tích cực có thể giúp thiết lập các điều kiện cho hòa bình, thịnh vượng, và sự phát triển của các xã hội thành công.

# # #

Lưu ý: Bản dịch này mang tính tham khảo. Chỉ bản gốc bằng tiếng Anh được coi là chính thức.