Thứ trưởng Antony Blinken gặp gỡ báo chí tại Trung tâm Hoa Kỳ

Thứ trưởng Antony Blinken gặp gỡ báo chí tại Trung tâm Hoa Kỳ

Thứ trưởng Antony Blinken gặp gỡ báo chí tại Trung tâm Hoa Kỳ