TRIỂN LÃM GIÁO DỤC HOA KỲ 2018

Hiện có hơn 23,000 du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ, bạn có muốn là người tiếp theo? Bạn muốn tìm hiểu thông tin về những học bổng trao đổi của chính phủ Hoa Kỳ dành cho sinh viên và người đi làm?  Hãy tham dự Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ 2018 và trao đổi với đại diện hơn 60 trường Cao đẳng, Đại học và Viên chức Lãnh sự:

Thành phố Hồ Chí Minh, 16 tháng 3, 2:00 – 6:00pm, Chương trình và danh sách trường tham dự, bấm vào đây.

Đà Nẵng, 19 tháng 3, 2:00 – 6:00pm, Chương trình và danh sách trường tham dự, bấm vào đây.

Hà Nội, 20 tháng 3, 2:00 – 6:00pm, Chương trình và danh sách trường tham dự, bấm vào đây.

Khuyến khích đăng ký trực tuyến:

Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng: https:goo.gl/kattzV

Hà Nội: https://goo.gl/LAUnP3