Trưởng Bộ Phận Lãnh Sự Hoa Kỳ trao đổi về những thay đổi trong chương trình Cấp mới thị thực

Viên chức Lãnh sự cấp cao của Hoa Kỳ tại Việt Nam đã trao đổi với báo Pháp Luật về những thay đổi gần đây trong chương trình Cấp mới thị thực.  Ông giải thích, “Sắc Lệnh Hành Pháp không có ảnh hưởng gì cụ thể đối với những đương đơn Việt Nam… Các viên chức lãnh sự Hoa Kỳ vẫn áp dụng luật lệ và các tiêu chuẩn như thường lệ khi ra quyết định cấp thị thực cho mỗi cá nhân đương đơn. Chúng tôi vẫn tiếp tục cấp thị thực cho tất cả các du khách đủ tiêu chuẩn”. Để biết thêm thông tin về tiến trình xin cấp mới thị thực không định cư, vui lòng truy cập trang web Gia hạn thị thực của chúng tôi.