Flag

An official website of the United States government

TUYÊN BỐ
2 Phút để đọc
Tháng Tám 24, 2021

HÀ NỘI, 24/8/2021 – Cuối giờ chiều nay, phái đoàn công tác của Phó Tổng thống đã bị trì hoãn trong việc rời Singapore bởi vì Văn phòng Phó Tổng thống đã được thông báo về một báo cáo về một sự việc y tế mới đây có thể là bất thường tại Hà Nội, Việt Nam. Sau khi đánh giá một cách cẩn trọng, quyết định được đưa ra là chuyến thăm sẽ tiếp tục.

Phái đoàn sẽ rời Singapore vào tối nay và tới Hà Nội, Việt Nam.