Hoa Kỳ hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Xây dựng Việt Nam khởi động một chương trình hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo trong khuôn khổ Chương trình Năng lượng Sạch Việt Nam do USAID tài trợ nhằm giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực xây dựng. Mục tiêu dài hạn của dự án là hỗ trợ tăng trưởng bền vững của Việt Nam bằng cách giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc sử dụng điện hiệu quả hơn trong lĩnh vực xây dựng.

“Mong muốn của Việt Nam hướng tới tăng trưởng xanh sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng điện hiệu quả hơn, điều này giúp giảm chi phí cho người tiêu dùng, khuyến khích sáng tạo, giảm nhu cầu sản xuất điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Việt Nam”, Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết.

Dự án này sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các cán bộ và các bên liên quan khác trong lĩnh vực xây dựng. Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sẽ nâng cao năng lực quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu năng lượng trong xây dựng, xây dựng cơ sở dữ liệu về sử dụng năng lượng hiệu quả trong xây dựng và triển khai bộ quy chuẩn xây dựng Việt Nam “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu quả” (VBEEC) thống nhất với Kế hoạch Hành động Tăng trưởng Xanh của Việt Nam cho lĩnh vực xây dựng. Dự án cũng sẽ thúc đẩy việc áp dụng VBEEC và các công nghệ xây dựng xanh thông qua các sáng kiến thị trường và thực hành quản lý nhu cầu năng lượng.

Dự án hỗ trợ của USAID sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Bộ Xây dựng và các sở xây dựng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nghệ An và Thanh Hóa cũng như các trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà phát triển xây dựng.

Buổi lễ khởi động dự án hôm nay do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh và Quyền Phó trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc USAID toàn cầu Jason Foley đang có chuyến thăm tại Việt Nam chủ trì. Tham gia sự kiện này còn có đại diện từ các bộ, cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương, các hiệp hội nghề, khu vực tư nhân và các cơ quan truyền thông.

Các đại diện từ khu vực tư nhân đã tham dự phiên thảo luận về các giải pháp đẩy mạnh công nghệ hiệu quả năng lượng và các sáng kiến thị trường có thể sử dụng cho các tòa nhà xanh và tiết kiệm năng lượng. Các đại diện khu vực tư nhân cũng đưa ra các đề xuất về tiếp cận nguồn tài chính cho hoạt động xây dựng các tòa nhà đáp ứng các tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng.

(Hết thông cáo)