Sáng kiến liên minh do Hoa Kỳ tài trợ giúp thúc đẩy cách tiếp cận bền vững với Vịnh Hạ Long

Photo of Administer McCarthy speaking
Bộ trưởng Chủ nhiệm EPA Hoa Kỳ tại lễ công bố Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long

Hôm nay, Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ công bố Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long, một nỗ lực chung của khối nhà nước và tư nhân nhằm huy động sự tham gia của các quan chức chính phủ của Việt Nam và Hoa Kỳ, các đối tác doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức có liên quan ở cấp địa phương và quốc gia với mục tiêu giúp bảo tồn và bảo vệ Vịnh Hạ Long. Sáng kiến Liên minh này sẽ được hỗ trợ thông qua tài trợ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm thu hút khách du lịch quốc tế chính của Việt Nam và là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận. Đây cũng là nơi duy trì một loạt các hoạt động quan trọng về mặt kinh tế khác như nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá, cầu cảng, khai thác mỏ và vận tải. Các hoạt động phát triển kinh tế này đã ngày càng gây nhiều áp lực cho Vịnh Hạ Long, làm suy thoái môi trường và làm cho sinh kế của những cộng đồng phụ thuộc vào Vịnh Hạ Long dễ bị tổn thương hơn.

Mục tiêu của Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long là thúc đẩy sự hợp tác để đảm bảo tính bền vững của Vịnh Hạ Long thông qua việc nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ trong nước để quản lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

“Tôi hình dung ra một quan hệ đối tác công-tư rộng lớn bao gồm các nhà hoạt động chính trị, các doanh nghiệp sáng tạo và các tổ chức trong nước cùng nhau hợp tác để giải quyết những thách thức về kinh tế, môi trường và chính trị của việc bảo tồn Vịnh Hạ Long”, Đại sứ Hoa Kỳ David Shear phát biểu.

Để hỗ trợ các nguồn lực cho Sáng kiến Liên minh này đồng thời thúc đẩy việc các tổ chức trong nước sẽ dẫn dắt sự phát triển nó, USAID có kế hoạch trao khoản tài trợ cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và tổ chức phi chính phủ của Việt Nam là Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) để giúp tập trung các đối tác nhà nước và tư nhân cũng như các tổ chức cơ sở để bảo vệ và khôi phục môi trường tại Vịnh Hạ Long. Dự án do IUCN thực hiện dự kiến sẽ tập trung vào đối thoại chính sách, trong khi đó MCD dự kiến sẽ tập trung vào huy động sự tham gia ở cấp cơ sở, nâng cao năng lực cho các tổ chức phi chính phủ trong nước để thúc đẩy việc cải thiện việc quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển kinh tế bền vững. Các khoản tài trợ dự kiến trao cho hai tổ chức này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Phát triển (Development Grants Program) của USAID.