U.S. CDC Cải thiện Thiết kế và Chất lượng Phòng thí nghiệm Y tế tại Việt Nam

Với sự trợ giúp từ Kế hoạch Cứu trợ AIDS Khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR), Các Trung tâm Kiểm soát và Dự phòng Bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) đã thực hiện khóa đào tạo đầu tiên ở Việt Nam để cải thiện thiết kế và chất lượng của không gian phòng thí nghiệm nghiệm y tế.

“Một quy trình hoạch định và thiết kế toàn diện sẽ góp phần nâng cao rõ rệt hiệu quả và tính an toàn trong cơ sở vật chất phòng thí nghiệm. Điều đó dẫn đến việc cải thiện quản lý chất lượng phòng thí nghiệm cũng như kết quả y tế công cộng. Một cơ sở vật chất được hoạch định tốt cũng có thể làm giảm chi phí tổng thể cho phòng thí nghiệm bằng cách cung cấp những thiết kế và hệ thống phù hợp mà có thể bảo trì và áp dụng được đối với điều kiện của từng địa phương”, giảng viên Steve Milby, chuyên gia về thiết kế phòng thí nghiệm đến từ văn phòng quản lý dịch vụ thuộc U.S. CDC phát biểu.

Hơn 80 người tham dự đến từ Bộ y tế, các hãng kiến trúc tư nhân chuyên về thiết kế phòng thí nghiệm, các trường đại học kiến trúc và các nhà quản lý phòng thí nghiệm từ Viện Pasteur và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tham dự khóa tập huấn được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Những người tham dự khóa đào tạo đã tiếp thu được nhiều kiến thức về chủ đề lên kế hoạch và thiết kế phòng thí nghiệm, bao gồm: những nguyên lý cơ bản và phương pháp trong việc lên kế hoạch, thiết kế, xây dựng, đưa ra hướng dẫn và quy chuẩn trong phòng thí nghiệm. Những kiến thức này rất quan trọng trong an toàn và phát triển bền vững phòng thí nghiệm cũng như cho việc phát triển nguồn ngân sách.

(Hết thông cáo)