CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống bệnh dịch của Việt Nam

Tiếp sau việc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch Ebola đang hoành hành tại Tây Phi, với sự hỗ trợ của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) và WHO, Bộ Y tế Việt Nam đã kích hoạt Văn phòng đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch bệnh (EOC) để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh này. CDC Hoa Kỳ đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tài chính để tăng cường năng lực cho Văn phòng EOC nhằm chuẩn bị tốt hơn cho những trường hợp y tế khẩn cấp và phòng tránh dịch bệnh lây lan tại Việt Nam cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Nằm trong chương trình An ninh Y tế Toàn cầu được khởi xướng vào tháng 2 năm 2014 và trong khuôn khổ hợp tác với Việt Nam, CDC Hoa Kỳ đã cung cấp các khóa đào tạo và hỗ trợ các cán bộ lãnh đạo trong chính phủ cũng như cán bộ ngành y tế có khả năng ứng phó tốt hơn với dịch bệnh bùng phát, bao gồm việc nâng cấp các trang thiết bị phòng thí nghiệm và hệ thống thông tin để phát hiện dịch bệnh nhanh hơn.

“Cùng nhau hợp tác đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Việt Nam và thế giới tránh khỏi sự bùng phát dịch bệnh; với sự hỗ trợ từ Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu của CDC cũng như từ WHO và các tổ chức quốc tế khác, chúng tôi đã tăng cường năng lực của Văn phòng EOC và nâng cao khả năng phát hiện và đối phó với các loại dịch bệnh, như dịch Ebola hiện nay.” Tiến sỹ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, đồng thời là lãnh đạo Văn phòng EOC tại Việt Nam phát biểu.

Năm ngoái, Việt Nam đã tham gia vào dự án thử nghiệm kéo dài 06 tháng về An ninh Y tế toàn cầu cùng với CDC Hoa Kỳ, WHO, Cơ quan Giảm thiểu Thảm họa thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm nâng cao năng lực phòng tránh, phát hiện và ứng phó với các dịch bệnh bùng phát.

Để có thêm thông tin về Chương trình An ninh Y tế toàn cầu của CDC tại Việt Nam, xin mời vào trang web của CDC Hoa Kỳ.

(Hết thông cáo)