Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) cộng tác với Việt Nam để làm cho thế giới an toàn hơn

Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (U.S. CDC) vừa hoàn thành một dự án thí điểm về an ninh y tế toàn cầu với Việt Nam. Dự án đã mang lại những cải thiện trong công tác phát hiện và ứng phó bệnh dịch, và có thể xem như một mô hình trong việc tăng cường an ninh y tế toàn cầu cho những khu vực khác trên thế giới. An ninh y tế toàn cầu – việc làm cho thế giới an toàn và bảo đảm tránh khỏi những đe dọa từ các bệnh truyền nhiễm – sẽ có được bằng cách phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với các vụ dịch một cách sớm nhất và hiệu quả nhất có thể.

Trong suốt thời gian 6 tháng hợp tác chặt chẽ, U.S. CDC đã làm việc với Bộ Y tế Việt Nam để hiện đại hóa công tác xét nghiệm chẩn đoán đối với các tác nhân gây bệnh có nguy cơ cao, phát triển các hệ thống thông tin tức thời (real-time) để đáp ứng với các vụ dịch một cách nhanh chóng hơn, và cải thiện các qui trình hoạt động trong trường hợp khẩn cấp, trong đó có việc đóng gói và vận chuyển an toàn các mẫu bệnh phẩm có khả năng lây nhiễm.

“Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau bằng lương thực chúng ta ăn, nước chúng ta uống và không khí chúng ta hít thở”, Bác sỹ, Thạc sỹ Tom Frieden, Giám đốc U.S. CDC nói. “Chặn đứng các vụ dịch ở nơi chúng phát sinh là cách thức hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất để ngăn ngừa bệnh dịch và cứu vớt mạng sống ở nơi ta sống và ở các quốc gia khác – và đó là việc đúng đắn phải làm. Những tiến bộ ở Việt Nam trong gần một năm qua cho thấy các đầu tư chiến lược có thể đạt hiệu quả như thế nào”.

Đối với dự án ở Việt Nam, 30 cán bộ của Việt Nam đã được đào tạo trong nước, tại Trung tâm Đáp ứng  Khẩn cấp (EOC) của U.S. CDC ở Atlanta, và tại Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO.  Các cán bộ xét nghiệm đã được đào tạo theo các phương pháp xét nghiệm để phát hiện virus cúm A/H7N9, enterovirus 71, và 7 tác nhân gây bệnh đường hô hấp (trong đó có virus Corona gây Hội chứng hô hấp Trung Đông). Những kết quả tăng cường của dự án đã được xây dựng dựa trên các hệ thống và cơ sở có sẵn của Bộ Y tế Việt Nam và sẽ hỗ trợ những kế hoạch của Việt Nam trong việc phát triển Trung tâm EOC của chính Việt Nam. Dự án trình diễn An ninh y tế toàn cầu ở Việt Nam đã kết thúc thành công với một loạt các cuộc diễn tập có liên quan với nhau, nhằm đánh giá những tiến bộ đã đạt được trong việc thực hiện các xét nghiệm và của đội ngũ cán bộ đã được dự án đào tạo, cũng như khẳng định khả năng tương tác giữa các hệ thống thông tin và quản lý trong việc đáp ứng các yêu cầu cơ bản của Điều lệ Y tế Quốc tế.

Để tìm hiểu thêm thông tin về công tác an ninh y tế toàn cầu của U.S. CDC, xin quí vị vào trang website An ninh Y tế Toàn cầu của U.S. CDC.

U.S. CDC đã chuẩn bị một bộ tài liệu truyền thông điện tử gồm có các tờ thông tin, hình ảnh, và trích dẫn từ các chuyên gia về an ninh y tế toàn cầu.

(Hết thông cáo)