Dịch vụ công dân Hoa Kỳ

Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (còn gọi là ACS) của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau, bao gồm các dịch vụ hộ chiếu, Báo sanh Lãnh sự ngoài nước, Báo tử ngoài nước, và các dịch vụ công chứng.  Trong trường hợp khẩn cấp – chẳng hạn các trường hợp tử vong, bị bắt giữ hay các khủng hoảng khác có liên quan đến công dân Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ chúng tôi tại đây. Nếu Quý vị không thể đến trực tiếp Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, chúng tôi có thể đến Thành phố nơi Quý vị cư trú theo hình thức các chuyến đi Lãnh sự tại một số tỉnh thành.

Dịch vụ Công Chứng cho Tất cả Quốc Tịch