Nhận con nuôi

THÔNG BÁO

  • Từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, mức phí khám sức khỏe tại các đơn vị do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định bao gồm Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM) và Bệnh viện Chợ Rẫy (CRH) sẽ tăng từ 215 đô-la Mỹ lên 240 đô-la Mỹ cho mỗi đương đơn từ 15 tuổi trở lên, tăng từ 132 đô-la Mỹ lên 210 đô-la Mỹ cho mỗi đương đơn từ 2 đến dưới 15 tuổi, và tăng từ 132 đô-la Mỹ lên 145 đô-la Mỹ cho mỗi đương đơn dưới 2 tuổi.
  • Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, đương đơn không được đeo mắt kính khi chụp hình thị thực.

Thủ tục xem xét đơn xin thị thực con nuôi  do bộ phận Thị thực Con nuôi thuộc Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giải quyết.

Việt Nam là thành viên của Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay).  Vì vậy, tất cả các trường hợp nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu của Công ước và luật của Hoa Kỳ trong việc thực hiện Công ước.

 

Tin tức cập nhật

 

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam trao thị thực con nuôi quốc tế đầu tiên.

Vào ngày 12 tháng 1 tại Đại sứ quán Hoa Kỳ, Ngài Đại sứ Ted Osius đã trao thị thực con nuôi quốc tế đầu tiên trong khuôn khổ Chương trình Con nuôi Đặc biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đại diện của Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp, và tổ chức con nuôi Dillon International đã tham dự và chứng kiến lễ trao thị thực cho trẻ và bố mẹ nuôi. Sự kiện này đánh dấu trường hợp con nuôi quốc tế đầu tiên được giải quyết theo Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế kể từ khi việc nhận con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam được nối lại vào ngày 16/9/2014.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập vào đây.