Thông tin liên hệ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Phòng Lãnh sự
Bộ phận Thị thực Con nuôi

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Toà nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: (84-24) 3850-5000
Email: HanoiAdoptions@state.gov

Địa chỉ gửi thư:

7 Láng Hạ, Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam:

Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi
60 Trần Phú, Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 6273-9695
Fax: (84-24) 0804-8400
Email: cnqt@moj.gov.vn

Các tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam:

Tổ chức Dillon International
7335 S. Lewis Ave., Suite 204 Tulsa, OK 74136
ĐT: 918.749.4600
Email: info@dillonadopt.com
Website: https://www.dillonadopt.com/

Tổ chức Holt International Children’s Services
250 Country Club Road, Eugene, OR 97401
ĐT: 541.687.2202
Email: JessicaP@holtinternational.org
Website: www.holtinternational.org

Tổ chức Alliance for Children, Inc.
Địa chỉ: 292 Reservoir Street, Suite 101, Needham, MA 02494
ĐT: 781.444.7148
E-mail: info@allforchildren.org
Website: www.allforchildren.org