Liên hệ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Phòng Lãnh sự
Bộ phận Thị thực Con nuôi

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Toà nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: (84-24) 3850-5000
Email: HanoiAdoptions@state.gov

Địa chỉ gửi thư:

7 Láng Hạ, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam