Hỗ trợ Pháp lý

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về tính chuyên nghiệp cũng như danh tiếng hay chất lượng của các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức và cá nhân được liệt kê trong các danh sách sau đây.  Việc có tên trong danh sách không phải là một sự xác nhận của Bộ Ngoại Giao hay chính phủ Hoa Kỳ. Thứ tự liệt kê không có ý nghĩa gì.  Các thông tin trong danh sách được thu thập trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không bảo đảm tính xác thực của những thông tin này.

Công dân Hoa Kỳ nên thống nhất về các dịch vụ cũng như các khoản phí có liên quan khi tư vấn với bất cứ luật sư nào. Quý vị có thể tham khảo danh sách các văn phòng lật tại Hà Nội (PDF 252KB) đọc Các câu hỏi thường gặp của chúng tôi, hoặc liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

Công dân Hoa Kỳ nên thống nhất về các dịch vụ cũng như các khoản phí có liên quan khi tư vấn với bất cứ luật sư nào. Quý vị có thể tham khảo danh sách các văn phòng luật tại TP.HCM (PDF 282KB), đọc Các câu hỏi thường gặp của chúng tôi, hoặc liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.