Đặt lịch hẹn CRBA

Quý vị nộp đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng hoàn tất các thủ tục sau.

Trước ngày hẹn

Trước khi đặt lịch hẹn CBRA, vui lòng…

Quý vị có thể nộp đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) cho con của quý vị tại Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hoặc Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, Nếu trẻ sinh ra ở một nước khác Việt Nam, chúng tôi chỉ có thể nhận đơn và giấy tờ bổ sung để chuyển tiếp cho Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại nước đó xem xét. 

Đặt lịch hẹn

Nếu quý vị đã hoàn tất các bước trên, quý vị đã sẵn sàng để đặt lịch hẹn. Xin lưu ý thời gian chờ để có ngày hẹn ở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội là khoảng 1 tuần và thời gian chờ tại Tổng Lãnh sự quán trong Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 3 tuần.

Để đặt lịch hẹn với Đại Sứ Quán Hoa Kỳ ở Hà Nội hoặc với Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng thực hiện các bước sau:

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ VietnamCRBAAppt@state.gov với tiêu đề: “Request for CRBA appointment – [HỌ TÊN CỦA TRẺ]”.  Mỗi trẻ cần đặt một cuộc hẹn riêng, tuy nhiên quý vị có thể gửi tất cả thông tin và chứng từ trong một thư điện tử.
 • Trong thư, vui lòng đính kèm bản chụp (scan) của các giấy tờ sau:
  • đơn DS-2029 (PDF-63KB) đã điền đầy đủ nhưng chưa ký tên của mỗi trẻ
  • giấy chứng nhận kết hôn (nếu cha mẹ đã kết hôn)
  • khai sinh Việt Nam của trẻ
  • hộ chiếu của cha mẹ (trang dữ liệu cá nhân) hoặc giấy tờ nhận dạng của cha/mẹ không phải là công dân Hoa Kỳ
 • Vui lòng ghi rõ trong thư:
  • Quý vị đặt cuộc hẹn tại Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội
  • hai lựa chọn cho ngày hẹn.

Vui lòng không gửi thêm giấy tờ nào khác ngoài những giấy tờ được yêu cầu. Xin lưu ý văn phòng chúng tôi chỉ có thể nhận các file theo định dạng DOC, PDF, TIF và JPEG. Chúng tôi không chấp nhận các file theo định dạng RAR, ZIP hay GOOGLE DOCS. Nếu file Quý vị gửi có dung lượng hơn 5MB, Quý vị nên chỉnh file xuống kích cỡ nhỏ hơn hoặc tách ra thành nhiều file nhỏ.

Chúng tôi sẽ xem xét nhanh để quyết định đơn của quý vị gửi đến đã đầy đủ chưa.  Nếu đơn của quý vị đã hoàn tất, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch hẹn cho quý vị.  Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đặt lịch hẹn theo yêu cầu của quý vị nhưng có thể có một số trường hợp không thể đáp ứng đúng như quý vị mong muốn. Nếu quý vị có thêm câu hỏi liên quan đến đơn xin lịch hẹn Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA), vui lòng gửi thư điện tử đến địa chỉ VietnamCRBAAppt@state.gov

Vào ngày hẹn

Vui lòng đến Tổng Lãnh Sự Quán không quá 15 phút trước lịch hẹn, và thời gian đó đủ để quý vị được thực hiện kiểm tra an ninh.  Nếu quý vị đến trễ hơn 30 phút so với lịch hẹn, quý vị sẽ phải đặt một ngày hẹn khác.  Vui lòng mang đầy đủ giấy tờ được yêu cầu trong Danh sách hồ sơ cho Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (PDF-274KB).  Trẻ (đương đơn) phải có mặt.

Tất cả các cá nhân đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh đều phải thực hiện một số thủ tục an ninh nhất định.  Cá nhân nào từ chối không cho nhân sự của chúng tôi thực hiện các thủ tục an ninh này sẽ không được vào Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.  Vui lòng không mang các thiết bị điện tử hoặc thiết bị sử dụng pin, hành lý hoặc túi xách khổ lớn, hoặc thức ăn và chất lỏng vào Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.  Để tránh mất thời gian của quý vị và những người xếp hàng chờ cùng quý vị, vui lòng chỉ mang những gì cần thiết.  Vui lòng truy cập vào đây để biết thêm thông tin về những vật dụng không được phép mang vào Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Nếu cần thêm thông tin bổ sung…

Nếu đơn xin cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) và/hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ bị từ chối, quý vị sẽ nhận được thư từ chối hướng dẫn cụ thể cách thức tiếp tục bổ sung hồ sơ.   Nếu quý vị vẫn không cung cấp đủ chứng cứ để quyết định, chúng tôi sẽ yêu cầu thực hiện xét nghiệm di truyền học để xác định mối quan hệ huyết thống.  Nếu trẻ không đạt đủ yêu cầu để được cấp CRBA, quý vị có thể nộp đơn bảo lãnh định cư cho trẻ.