Dịch vụ Quốc tịch

Quý vị cần dịch vụ nào?

Để “chuyển” được quốc tịch Hoa Kỳ cho con, quý vị phải đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Những yêu cầu này thay đổi tùy thuộc vào cha hay mẹ là công dân Hoa Kỳ, và cũng tùy thuộc vào con của quý vị được sinh ra trong hay ngoài giá thú.

Việc chuyển được quốc tịch Hoa Kỳ cho con tùy thuộc vào:

  1. Ít nhất một trong hai cha/mẹ có quốc tịch Hoa kỳ vào thời điểm trẻ em được sinh ra;
  2. Mối quan hệ huyết thống giữa trẻ em đó và cha/mẹ quốc tịch Hoa Kỳ;
  3. Giấy tờ tài liệu chứng minh cha/mẹ quốc tịch Hoa Kỳ đã hiện diện tại Hoa Kỳ trước khi trẻ em được sinh ra, được quy định cụ thể tại Yêu cầu cho việc chuyển quốc tịch.

Một số giấy tờ thường được yêu cầu

Khi quý vị gặp viên chức phỏng vấn, quý vị phải chứng minh rằng mình đáp ứng những yêu cầu nêu trên.  Dưới đây là một số giấy tờ thường được yêu cầu để chứng minh quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ đủ thời gian quy định, dù chúng tôi vẫn sẽ xem xét những giấy tờ bổ sung khác nữa nếu cần:

  • Bản khai An sinh Xã hội: chúng tôi khuyến khích quý vị nên thu thập Bản khai An sinh Xã hội.  Bản khai này thường là cách nhanh nhất để viên chức có thể quyết định rằng quý vị đã có đủ thời gian hiện diện tại Hoa Kỳ theo luật định.  Truy cập https://www.ssa.gov/ tìm hiểu cách để có được Bản khai An sinh Xã hội.
  • Tờ khai thu nhập và thuế (W-2)
  • Bảng điểm
  • Quá trình làm việc
  • Biên lai thu tiền thuê nhà
  • Quá trình phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ hoặc các tổ chức quốc tế đa chính phủ; hoặc là người phụ thuộc, con chưa kết hôn hoặc thành viên trong gia đình có cha mẹ phục vụ trong các tổ chức nói trên (trừ khi có chỉ định khác).
  • Dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu Hoa Kỳ cũng có thể được xem như một phần của bằng chứng đã nộp, tuy nhiên không thể là bằng chứng độc lập. Bằng lái xe không được xem như bằng chứng chứng minh quý vị hiện diện tại Hoa Kỳ theo luật định.

Nếu quý vị có người con nào khác đã được cấp Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA), thì giấy tờ này có thể được sử dụng như bằng chứng bổ sung.

Làm thế nào để chuyển Quốc tịch Hoa Kỳ cho con của bạn?

Quý vị có thể nộp đơn xin Giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (CRBA) cho con dưới 18 tuổi của quý vị . Trẻ em trên 18 tuổi có thể làm theo thủ tục tương tự như người nộp đơn xin CRBA nhưng sẽ chỉ được cấp hộ chiếu Hoa Kỳ nếu hội tụ đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ.

Nếu quý vị muốn nộp đơn xin cấp CRBA tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, vui lòng hoàn tất các bước sau.

Để nộp đơn xin từ bỏ quốc tịch, quý vị cần đặt hẹn phỏng vấn với viên chức lãnh sự Hoa Kỳ.  Sẽ có hai buổi phỏng vấn bắt buộc với viên chức lãnh sự.  Sau buổi phỏng vấn đầu tiên, quý vị sẽ có thời gian suy nghĩ trước khi đặt hẹn lịch phỏng vấn lần hai.  Trong buổi phỏng vấn bắt buộc lần hai, viên chức lãnh sự sẽ chứng kiến người xin từ bỏ quốc tịch kí vào các đơn liên quan và tuyên thệ việc đồng ý từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ.  Trong lần phỏng vấn thứ hai, quý vị sẽ phải trả phí từ bỏ quốc tịch.  Khoản phí này sẽ không hoàn lại và được quy định bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 7 năm 2010.

Để đặt hẹn cho buổi phỏng vấn đầu tiên , vui lòng gửi yêu cầu tại đây.  Những đương đơn sống tại Việt Nam sẽ được ưu tiên lịch hẹn.

Việc từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ là hành động tự nguyện và sẽ không dễ đăng ký lại.  Đương đơn cần đặt hẹn để phỏng vấn, sau đó sẽ được cho một khoảng thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định đặt hẹn phỏng vấn lần hai.  Trong lần phỏng vấn thứ hai, khoản phí US$2,350 sẽ phải trả và không được  hoàn lại.  Tất cả phí cho dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền Đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng thanh toán bằng Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.

Trong lần phỏng vấn đầu tiên, viên chức lãnh sự sẽ cung cấp các thông tin về việc từ bỏ quốc tịch và các hệ quả của việc từ bỏ quốc tịch.  Khi đến phỏng vấn, quý vị cần trình hộ chiếu Hoa Kỳ, giấy chứng nhận quốc tịch gốc (nếu có) và bất cứ giấy tờ nào chứng minh quốc tich Hoa Kỳ của mình.  Nếu quý vị là công dân của nước khác nữa, vui lòng mang theo bằng chứng quốc tich khác, ví dụ như hộ chiếu.

Trong lần phỏng vấn thứ hai, quý vị sẽ được yêu cầu kí vào bản Cam kết đã hiểu vấn đề (Statement of Understanding) và Tuyên thệ từ bỏ quốc tịch (Oath of Renunciation) trước mặt  viên chức lãnh sự.  Các giấy tờ này là để đảm bảo quý vị hiểu được bản chất cũng như các hệ quả nghiêm trọng của việc từ bỏ quốc tịch và quý vị đồng ý làm việc này một cách tự nguyện.

Sau lần phỏng vấn thứ hai,  đơn từ bỏ quốc tịch sẽ được chuyển đến Bộ Ngoai Giao Hoa Kỳ để xem xét và quyết định.  Chỉ khi Bộ ngoại giao phê duyệt thì việc từ bỏ quốc tịch mới được coi là hoàn tất.  Thời gian xem xét phê duyệt có thể mất vài tháng.  Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị khi quá trình này hoàn tất.

Ngoài ra, sau buổi phỏng vấn thứ hai, Đại sứ quán/Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ giữ hộ chiếu Hoa Kỳ, Giấy chứng nhận quốc tịch cũng như các giấy tờ liên quan khác của quý vị cho đến khi có thông tin tiếp theo.  Khi Bộ Ngoai giao Hoa Kỳ xác nhận việc phê duyệt đơn từ bỏ quốc tịch của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết.  Nếu như đơn từ bỏ quốc tịch được duyệt, chúng tôi sẽ hủy hộ chiếu Hoa Kỳ và hoàn trả lại cho quý vị.

Để biết thêm thông tin về việc từ bỏ quốc tịch, vui lòng xem các đường dẫn sau: