Các chuyến đi Lãnh sự

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Hiện tại chúng tôi chưa có kế hoạch tổ chức chuyến thăm lãnh sự nào cho thời gian sắp tới. Khi có kế hoạch cụ thể, thông tin về ngày giờ sẽ được đăng tải trên trang web này.

Nếu quý vị muốn gia hạn hộ chiếu, vui lòng sử dụng công cụ Xác định Dịch vụ Hộ chiếu để xem quý vị có hội đủ điều kiện sử dụng Đơn DS-82 và gia hạn hộ chiếu qua đường bưu điện hay không. Nếu đủ điều kiện để gia hạn qua đường bưu điện, quý vị không cần phải đặt lịch hẹn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web Gia hạn Hộ chiếu qua Đường Bưu điện của chúng tôi.

 

Viên chức lãnh sự sẽ thực hiện các dịch vụ công chứng, chuyển giao phiếu nhận tiền phúc lợi liên bang, và công dân Hoa Kỳ có thể nộp đơn xin hộ chiếu Hoa Kỳ. Quý vị không cần đặt lịch hẹn trước. Xin vui lòng đến làm dịch vụ tại các điểm thăm Lãnh sự của chúng tôi trong khung giờ chuyến thăm lãnh sự.

Rất tiếc, quý vị không thể nộp đơn xin giấy Báo sinh Lãnh sự Ngoài nước (Consular Report of Birth Abroad) trong các chuyến thăm Lãnh sự của chúng tôi. Quý vị cần nộp đơn xin giấy Báo sinh Lãnh sự tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết xin xem tại đây. Ngoài ra, các dịch vụ liên quan đến thị thực và định cư cũng sẽ không được đáp ứng. Chúng tôi chỉ thực hiện các dịch vụ đã nêu ở trên trong chuyến đi.

Vui lòng xem kỹ các yêu cầu xin hộ chiếu hoặc dịch vụ công chứng trước khi đến các địa điểm trên. Đối với dịch vụ công chứng, xin đọc thông tin tại đây.  Đối với dịch vụ hộ chiếu, xin đọc thông tin tại đây. Xin nhớ đem theo hộ chiếu và các giấy tờ có liên quan. Riêng đối với các dịch hộ chiếu xin lưu ý phải đem theo một bản sao của tất cả các giấy tờ chính thức (như hộ chiếu, giấy khai sinh, và Giấy Báo sinh Lãnh sự CRBA).

LƯU Ý: Rất nhiều đương đơn đến xin hộ chiếu hoặc yêu cầu dịch vụ công chứng tại các chuyến đi lãnh sự mà không đem theo đầy đủ giấy tờ, gây ảnh hưởng tới việc cấp xét hộ chiếu và giấy tờ công chứng. Nếu đương đơn dự định đến các chuyến đi lãnh sự của chúng tôi, xin lưu ý các điểm quan trọng sau đây:

  • Xin cấp hộ chiếu mới: Xin mang theo một bản sao TẤT CẢ các giấy tờ chính thức (như hộ chiếu, giấy khai sinh, và Giấy Báo sinh Lãnh sự CRBA). Hộ chiếu hết trang phải xin cấp mới vì hiện tại đã không còn dịch vụ thêm trang hộ chiếu.
  • Dịch vụ công chứng: Xin mang theo đúng mẫu giấy tuyên thệ. Nếu đương đơn muốn điền sẵn giấy tuyên thệ, vui lòng tải mẫu giấy phù hợp tại đây; hoặc đương đơn cũng có thể yêu cầu mẫu giấy tuyên thệ in sẵn khi đến trực tiếp các chuyến đi lãnh sự của chúng tôi.