Danh sách Công ty Mai táng

LƯU Ý: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM không chịu trách nhiệm về tính chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ cho bất kỳ cơ sở mai táng nào trong danh sách này. Danh sách các cơ sở mai táng được trình bày theo thứ tự bảng chữ cái và thứ tự này không theo một ý nghĩa đặc biệt nào. Lĩnh vực và thông tin chuyên môn sẽ được cung cấp trực tiếp bởi chính các nhà cung cấp dịch vụ. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM không được phép giới thiệu bất cứ cơ sở mai táng nào trong dach sách sau đây.

Hady Service Co., Ltd.
29, D6, F361 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 3821-1405
Fax: (84-24) 3821-0935
Di động: (84) 912-223-969 (Ms. Van Anh)
Email: repatriation-vn@hadyservices.com

International SOS Assistance
72 đường Xuân Diệu, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 3718-6390 – ext. 190
Văn phòng chính: 1 Đặng Thai Mai, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 3934-0555
Fax: (84-24) 3934-0556

Transpacific
23 ngõ 61/2 đường Lạc Trung, Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 3821-0910
Di động: (84) 903-441-269 (Ms. Vi Thi Khoa)
Email: transcosea@fpt.vn

Assist Intercontinental Service Company Limited
Address: 1492 Huynh Tan Phat, Phu My Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Contact:
• Mr. Jee – Ngoc Nguyen, Mobile +84 989 878851 – Email: repat@intercovietnam.com
• Mr. Thang Nguyen, Mobile: +84 982 288648 – Email thangto.nguyen@intercovietnam.com
• Mr. Nguyen Hoang Mon, Mobile: +84 972 309999

Cong Tho Hai Dan Commerce and Service Private Limited Company
Address: 203 Ton That Hiep Street, Ward 12, District 11, Ho Chi Minh City
Contact:
• Tel. +84 28 3962-7877 / Mr. Tai, Mobile: +84 922 939293
• Fax: +84 28 3965-0984
• Email: cthdfuneralservice@gmail.com

Cuong Phuc Tho Funeral Service
Address: 18/185 Tran Quang Dieu, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City
Contact:
• Ms. Nguyen Thi Thu Thuy, Mobile: +84-918451812
• Mr. Cuong, Mobile: +84 906333838
• Email: cptchoray@gmail.com

Duc Tho Burial Service Co., Ltd
Address: 413 Tran Phu, Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City
Contact:
• Tel: +84 28 3923-3902
• Mr. Hoai Hien Huy, Mobile: +84 903738413
• Email: 413ductho@gmail.com

Family Medical Practice
Address: 34 Le Duan St, District 1, Ho Chi Minh City
Contact:
Tel: (84-28) 3822-7848
• Fax: (84-28) 3822-7859
• Email: hcmc@vietnammedicalpractice.com

Hardy Services Co. Ltd
Address: 210 Nguyen Cu Trinh, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Contact:
• Tel: (84-28) 3990-3377
• Ms. Nguyen Van Anh, Mobile: +84 912223969
• Mr. Nguyen Minh Quang, Mobile: +84 918209017

Nam Cong Tho Funeral Service
Address: 793/66 Tran Xuan Soan, Tan Hung Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Contact:
• Mobile: +84 969 964 964
• Email: ngocnguyen15395@icloud.com

Nhon Tho Funeral Service
Address: 330 Tran Phu, Ward 7, District 5, Ho Chi Minh City
Contact:
• Mr. Tru Quoc Au, Mobile: +84 909907349

International SOS
Address: 106 Nguyen Van Troi, Ward 8, Phu Nhuan District , Ho Chi Minh City
Contact:
• Tel: (84-28) 3829-8520
• Ms. Tran Thi Mai Huong
• Email: 1hcm.ops@internationalsos.com

Phuc Tho An Funeral Service
Address: 51/54 Pham The Hien, Ward 1, District 8, Ho Chi Minh City
Contact:
• Mr. Toan Cam Luong, Mobile: +84 903833871

Vinh Phuoc Funeral Service
Address: 21/22 Nguyen Thien Thuat, Ward 2, District 3, Ho Chi Minh City
Contact:
• Tel. (84-28) 3832-2435
• Mr. Tien Tran, Mobile: +84 903357761

Xuyen A Trading Services Investment Company Limited
Address: P1-7-35A 7th Floor, 181 Cao Thang, Ward 12, District 10, Ho Chi Minh City
Contact:
• Mr. Tam Thanh Tran, Mobile: +84 913 670-682, Email: tttam@bvpharma.com.vn