Thủ tục khai tử tại Việt Nam

Khi một công dân Hoa Kỳ mất ở nước ngoài, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán có thể hỗ trợ các gia đình thỏa thuận với chính quyền địa phương để chuẩn bị và xử lý thi thể. Trong trường hợp vận chuyển tử thi, các trường hợp bình thường cần năm đến bảy ngày làm việc trước khi thi hài có thể được vận chuyển. Những trường hợp phức tạp liên quan đến việc điều tra của công an và/hoặc khám nghiệm tử thi thường mất đến 10 ngày làm việc hoặc lâu hơn nữa.

Thi thể của người quá cố được đưa đến nhà xác hoặc bệnh viện gần nhất chờ sắp xếp việc mai táng hoặc vận chuyển thi hài. Trước khi sắp xếp việc chôn cất hoặc chuyển thi hài, công an phường nơi người quá cố cư trú phải được thông báo về việc này. Nếu công dân Hoa Kỳ mất tại bệnh viện thì bệnh viện sẽ cấp giấy báo tử. Nếu mất tại nhà riêng, thành viên gia đình của người quá cố sẽ trình đơn xin khai tử do công an phường có liên quan xác nhận và đóng dấu. Giấy Báo tử hoặc Đơn xin Khai tử được trình đến Phòng Tư pháp của Ủy ban Nhân dân quận huyện để lấy Giấy Chứng tử Việt Nam. Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh địa phương cũng phải được thông báo về việc tử vong của công dân nước ngoài. Thông tin liên hệ các cơ quan xuất nhập cảnh địa phương được đăng tải tại đây.

Theo luật Việt Nam, gia đình của người quá cố phải liên lạc với Lãnh sự quán để lấy Công hàm nêu rõ ý nguyện của gia đình liên quan đến việc giải quyết thi thể (chôn cất/thiêu/chuyển thi hài). Việc giải phẫu pháp y thường được yêu cầu đối với người nước ngoài mất tại Việt Nam nếu như tử vong có điều gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, gia đình có thể yêu cầu miễn giải phẫu pháp y. Để làm được điều này, Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán phải gửi công hàm đến chính quyền Việt Nam nói rõ ý nguyện của gia đình trong việc gỉai quyết thi thể và cho biết rằng Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán không phản đối yêu cầu miễn giải phẫu pháp y. Cơ quan chức năng Việt Nam sau đó sẽ cấp giấy phép cho chôn cất hoặc thiêu. Nếu muốn chuyển thi hài về Hoa Kỳ, thân nhân gần nhất (hoặc người đại diện pháp lý) phải lấy Giấy phép vận chuyển tử thi do Sở Y tế Hà Nội hoặc TP.HCM cấp. Các công ty dịch vụ mai táng địa phương tại Hà Nội hoặc TP.HCM có thể hỗ trợ về vấn đề này. Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán sau đó sẽ cấp Giấy Tang Lễ Lãnh Sự, giấy này sẽ được đi kèm cùng tử thi. Một số giấy tờ khác cũng phải đi cùng tử thi đến Hoa Kỳ bao gồm 1) Giấy Báo tử (do Sở Y tế cấp); 2) Giấy Chứng nhận Kiểm dịch Y tế Thi thể, Hài cốt, Tro cốt và 3) Giấy Chứng nhận Ướp xác (Trung tâm Pháp Y – Sở Y tế).