Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Những trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm: bệnh tật, tử vong, túng quẫn, bị bắt giữ, bị mất hộ chiếu, nạn nhân của tội phạm, mất tích, những trường hợp bắt cóc trẻ em liên quan đến bố mẹ.  Vui lòng xem thêm thông tin tại đây.

  • Trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ:

– Tại Hoa Kỳ: 1-888-407-4747 hoặc +1 202-501-4444

– Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: (024) 3850-5000

– Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh: (028) 3520-4200

  • Liên hệ khẩn cấp ngoài giờ làm việc:

– Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: (024) 3850-5000 hoặc (+84)(24) 3850-5000

  • Nếu gọi từ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam:

-Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội: (+84)(24) 3850-5000

-Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh: (+84)(28) 3520-4200

Vui lòng lưu ý rằng nhng vn đ v th thc không được xem là trường hp cn h tr khn cp, do đó các s đin thoi nêu trên không được dùng cho nhng câu hi v th thc.

Để biết thêm thông tin về các hỗ trợ khẩn cấp và thông thường của Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem trên trang Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.

Để biết thông tin về những dịch vụ thông thường, không khẩn cấp, vui lòng điền Mẫu đơn trên mạng.  Tùy theo tính chất câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý vị trong vòng một ngày làm việc.