Thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh

Những trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm: bệnh tật, tử vong, túng quẫn, bị bắt giữ, bị mất hộ chiếu, nạn nhân của tội phạm, mất tích, những trường hợp bắt cóc trẻ em liên quan đến bố mẹ.  Vui lòng xem thêm thông tin tại đây. Vui lòng lưu ý rằng những vấn đề về thị thực không được xem là trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, do đó các s đin thoi nêu trên không được dùng cho nhng câu hi v th thc vì chúng tôi cần sẵn sàng để hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ.

* Trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ:
– Tại Hoa Kỳ: 1-888-407-4747 hoặc +1 202-501-4444

– Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội 24/7 hotline: (024) 3850-5000 nếu gọi từ Việt Nam hoặc +8424-3850-5000 nếu gọi từ nước ngoài.
Phía Bắc Việt Nam từ Huế trở ra (các khu vực như Sapa, Vịnh Hạ Long và Hải Phòng) thuộc thẩm quyền Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

– Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh 24/7 hotline: (028) 3520-4200 hoặc (028) 3520-4600 nếu gọi từ Việt Nam;  hoặc +8428-3520-4200 hoặc +8428-3520-4600 nếu gọi từ nước ngoài.

Phía Nam Việt Nam, kể cả Huế (các khu vực như Đà Nẵng, Nha Trang và Cần Thơ) thuộc thẩm quyền Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin về các hỗ trợ khẩn cấp và thông thường của Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem trên trang Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.

Để biết thông tin về những dịch vụ thông thường, không khẩn cấp, vui lòng điền Mẫu đơn trên mạng.  Tùy theo tính chất câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý vị trong vòng một ngày làm việc.