Xin hộ chiếu Hoa Kỳ

Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ cấp hộ chiếu khẩn và cấp mới hộ chiếu khi cần thiết. Thông tin về hộ chiếu Hoa Kỳ và biểu phí có thể tìm thấy tại website của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Nếu quý vị nộp đơn xin cấp hộ chiếu, vui lòng cung cấp tấm hình hộ chiếu đủ tiêu chuẩn. Tất cả phí cho dịch vụ lãnh sự có thể thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam, hoặc bằng các loại thẻ tín dụng thanh toán bằng đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.

Để nộp đơn xin cấp hộ chiếu thông thường, vui lòng đặt hẹn. Lịch hẹn cho các dịch vụ của Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ đều không thu phí.  Nếu Quý vị muốn báo cáo hoạt động lừa đảo có liên quan đến bất kỳ dịch vụ lãnh sự nào mà chúng tôi cung cấp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu cần lịch hẹn khẩn cấp, trước hết Quý vị vui lòng đặt một cuộc hẹn trực tuyến như bình thường sau đó gửi yêu cầu xin lịch hẹn khẩn.  Khi gửi yêu cầu xin lịch hẹn khẩn, Quý vị phải nêu rõ lý do xin lịch hẹn khẩn, ngày giờ cuộc hẹn mà Quý vị đã đặt, và đính kèm giấy tờ bằng chứng. Trưởng Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ sẽ xem xét yêu cầu của Quý vị.

Đơn xin cấp hộ chiếu của quý vị sẽ được chuyển đến Trung tâm Hộ chiếu Quốc gia tại Hoa Kỳ. Trung tâm sẽ in hộ chiếu và gửi về Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ. Tiến trình này mất khoảng hai tuần.  Chúng tôi khuyến khích quý vị cân nhắc nộp đơn xin cấp hộ chiếu sớm trước một kế hoạch khởi hành.  Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hộ chiếu tại đây.

Nếu quý vị xin cấp hộ chiếu lần đầu, quý vị phải…

Người lớn (từ 16 tuổi trở lên)

 • Đặt hẹn.
 • Đương đơn phải có mặt.
 • Trình bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ bản chính hoặc bản sao có chứng thực, Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước (FS-240) hoặc Giấy Chứng sinh (FS-1350), Giấy Nhập tịch, Chứng nhận Quốc tịch).
 • Trình giấy tờ nhân thân bản chính còn hiệu lực (ví dụ Hộ chiếu nước ngoài, Bằng lái xe Hoa Kỳ, Thẻ Quân nhân/Chứng minh thư Hoa Kỳ, Thẻ Xanh, v.v.)
 • Nộp một tấm hình màu chụp mới nhất (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) trong vòng 6 tháng trên nền phông màu trắng.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11. Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam. Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

Trẻ em (dưới 16 tuổi)

 • Đặt hẹn và vui lòng mang theo giấy hẹn.
 • Trẻ em phải có mặt cùng cả cha và mẹ.
 • Nếu một trong hai cha hoặc mẹ không có mặt, người cha hoặc mẹ có mặt phải nộp bản sao thẻ nhận dạng của người cha hoặc mẹ không có mặt và một mẫu đơn DS-3053 (PDF-42KB) có chứng thực (Chú ý: Tất cả bản Thỏa Thuận DS-3053 dành cho cha hoặc mẹ tại Việt Nam phải được chứng thực bởi viên chức Lãnh sự ) hoặc mẫu đơn DS-5525 (PDF-42KB) (Bản khai có Hoàn cảnh Gia đình Đặc biệt), tùy theo từng hoàn cảnh của quý vị.
 • Trình bằng chứng chứng minh quốc tịch Hoa Kỳ (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ bản chính hoặc bản sao có chứng thực, Giấy Báo sanh Lãnh sự Ngoài nước (FS-240) hoặc Giấy Chứng sinh (FS-1350), Giấy Nhập tịch, Chứng nhận Quốc tịch).
 • Trình thẻ nhận dạng còn hiệu lực của cha mẹ.
 • Xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ có ghi họ tên của cha và mẹ, Giấy Báo Sanh Lãnh Sự có tên cha và mẹ, Giấy Khai sinh Nước ngoài/ Bản án cho phép nhận con nuôi, Lệnh của tòa cho quyền nuôi dưỡng và giám hộ, Bản khai hợp pháp về việc mất năng lực làm việc của người cha/mẹ không có mặt, Giấy chứng tử của người cha/mẹ đã mất)
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) trong vòng 6 tháng trên nền phông màu trắng.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11. Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam. Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express.  Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.
 • Thông tin cụ thể về hộ chiếu cho trẻ em dưới 16 tuổi, vui lòng xem tại đây.

Nếu quý vị muốn cấp mới hộ chiếu, quý vị phải…

Người lớn (từ 16 tuổi trở lên)

 •  Đặt hẹn và vui lòng mang theo giấy hẹn.
 • Đương đơn phải có mặt.
 • Nộp hộ chiếu Hoa Kỳ hiện hành hoặc hết hạn.
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) trong vòng 6 tháng trên nền phông màu trắng.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-82 (nếu hộ chiếu hiện hành có giá trị dài hạn được cấp trong vòng 15 năm qua khi quý vị đã 16 tuổi hoặc hơn, và hộ chiếu quý vị nộp còn trong tình trạng tốt). Nếu không, quý vị hãy sử dụng Mẫu đơn DS-11. Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam. Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng Quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

Trẻ em (dưới 16 tuổi)

 • Đặt hẹn và vui lòng mang theo giấy hẹn.
 • Trẻ em phải có mặt cùng cả cha và mẹ.
 • Nộp hộ chiếu Hoa Kỳ hiện hành hoặc hết hạn.
 • Xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ có ghi họ tên của cha và mẹ, Giấy Báo sanh Lãnh sự có tên cha và mẹ, Giấy Khai sinh Nước ngoài/ Bản án cho phép nhận con nuôi, Lệnh của tòa cho quyền nuôi dưỡng và giám hộ, Bản khai hợp pháp về việc mất năng lực làm việc của người cha/mẹ không có mặt, Giấy chứng tử của người cha/mẹ đã mất)
 • Trình thẻ nhận dạng còn hiệu lực của cha mẹ.
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất (cỡ 5cm x 5cm hoặc 2 inches x 2 inches) trong vòng 6 tháng trên nền phông màu trắng.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11. Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Nếu một trong hai cha hoặc mẹ không có mặt, người cha hoặc mẹ có mặt phải nộp bản sao thẻ nhận dạng của người cha hoặc mẹ không có mặt và một mẫu đơn DS-3053 (PDF-42KB) có chứng thực (Chú ý: Tất cả bản Thỏa Thuận DS-3053 dành cho cha hoặc mẹ tại Việt Nam phải được chứng thực bởi viên chức Lãnh sự ) hoặc mẫu đơn DS-5525 (PDF-42KB) (Bản khai có Hoàn cảnh Gia đình Đặc biệt), tùy theo từng hoàn cảnh của quý vị.
 • Nộp những hình ảnh cho thấy sự thay đổi diện mạo của trẻ kể từ lần làm hộ chiếu gần nhất. Hình ảnh phải cho thấy sự giống nhau của trẻ từ hình chụp trong hộ chiếu hoặc các giấy tờ chứng minh quốc tịch trước đây so với nhận dạng hiện tại của trẻ tại thời điểm nộp hồ sơ.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam. Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận thanh toán bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

Nếu hộ chiếu quý vị bị mất hoặc bị đánh cắp, quý vị nên trình báo về việc hộ chiếu bị mất/đánh cắp cho công an Việt Nam nơi sự cố xảy ra. Vui lòng đặt hẹn và mang theo những giấy tờ cần thiết để thay thế hộ chiếu bị mất / bị đánh cắp

Hộ chiếu được khai báo bị mất/đánh cắp không còn giá trị và không còn sử dụng để đi lại.

Nếu đương đơn có kế hoạch đi lại khẩn cấp và hộ chiếu của quý vị bị mất, đánh cắp hoặc hết hạn, chúng tôi có thể giúp đỡ bằng cách cấp cho quý vị một hộ chiếu khẩn. Hộ chiếu khẩn này sẽ bị giới hạn về hiệu lực và cũng không được gia hạn thêm (thời hạn hiệu lực của hộ chiếu sẽ tùy thuộc vào từng trường hợp nhưng thời hạn nhiều nhất là một năm).

Sau khi kết thúc hành trình đi lại, người có hộ chiếu khẩn cần phải đổi mới hộ chiếu có hiệu lực giới hạn sang hộ chiếu có giá trị đầy đủ tại các trung tâm hộ chiếu tại Hoa Kỳ hoặc tại Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Lưu ý: Ngoại trừ trường hợp khẩn cấp, tất cả công dân Hoa Kỳ phải đặt hẹn trước.

 Người lớn (từ 16 tuổi trở lên)

 • Đặt hẹn trên mạng. Vui lòng mang theo giấy hẹn.
 • Đương đơn phải có mặt.
 • Đơn trình báo công an về việc hộ chiếu bị mất/đánh cắp (kèm bản dịch tiếng Anh). Phải có đơn trình báo công an để xuất cảnh Việt Nam và để thay thế con dấu nhập cảnh Việt Nam do Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cấp, ngoài ra đơn này cũng khá quan trọng trong việc quý vị muốn xin bồi thường bảo hiểm.
 • Nộp giấy tờ chứng minh là quốc tịch Hoa Kỳ (nếu hoàn cảnh cho phép) ví dụ như Khai sinh Hoa Kỳ, Giấy chứng Nhận Nhập tịch, hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ cấp trước đây hoặc bản sao hộ chiếu đã bị mất/đánh cắp (nếu có thể).
 • Trình thẻ nhận dạng còn giá trị (ví dụ như bằng lái xe Hoa Kỳ, hộ chiếu nước ngoài, thẻ nhận dạng của Tiểu bang/ Quân đội, v.v…) nếu có thể.
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất trong vòng 6 tháng, cỡ 5cm x 5cm trên nền phông màu sáng.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 và Mẫu đơn DS-64 (PDF-52KB). Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam.  Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận trả bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

Trẻ em (dưới 16 tuổi)

 • Đặt hẹn trên mạng. Vui lòng mang theo giấy hẹn.
 • Trẻ em phải có mặt cùng cả cha và mẹ.
 • Đơn trình báo công an về việc hộ chiếu bị mất/đánh cắp (kèm bản dịch tiếng Anh). Phải có Đơn trình báo công an để xuất cảnh Việt Nam và để thay thế con dấu nhập cảnh Việt Nam do Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh cấp, ngoài ra đơn này cũng khá quan trọng trong việc quý vị muốn xin bồi thường bảo hiểm.
 • Nộp giấy tờ chứng minh là quốc tịch Hoa Kỳ (nếu hoàn cảnh cho phép) ví dụ như Khai Sinh Hoa Kỳ, Giấy chứng Nhận Nhập tịch, hoặc hộ chiếu Hoa Kỳ cấp trước đây hoặc bản sao hộ chiếu đã bị mất/đánh cắp (nếu có thể).
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất trong vòng 6 tháng, cỡ 5cm x 5cm trên nền phông màu sáng.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-11 và Mẫu đơn DS-64 (PDF-52KB). Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Trình thẻ nhận dạng còn giá trị của cha và mẹ.
 • Nộp giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha/mẹ con (ví dụ Khai sinh tại Hoa Kỳ có ghi họ tên của cha và mẹ, Giấy Báo sanh Lãnh sự có tên cha và mẹ, Giấy Khai sinh Nước ngoài/ Bản án cho phép nhận con nuôi có tên của cha mẹ nuôi, Lệnh của tòa cho quyền nuôi dưỡng và giám hộ, Bản khai hợp pháp về việc mất năng lực hành vi của người cha/mẹ không có mặt, Giấy chứng tử của người cha/mẹ đã mất, v.v.)
 • Nếu một trong hai cha hoặc mẹ không có mặt, người cha/ hoặc mẹ có mặt phải nộp bản sao thẻ nhận dạng của người cha hoặc mẹ không có mặt và một mẫu đơn DS-3053 (PDF-42KB) có chứng thực (Chú ý: Tất cả bản Thỏa Thuận DS-3053 dành cho cha hoặc mẹ tại Việt Nam phải được chứng thực bởi viên chức Lãnh sự ) hoặc mẫu đơn DS-5525 (PDF-42KB) (Bản khai có Hoàn cảnh Gia đình Đặc biệt), tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi đương đơn.
 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam.  Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận trả bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

Nếu quý vị có thay đổi tên hoặc cần sửa đổi thông tin trong hộ chiếu, những thay đổi này phải được cập nhật trong hộ chiếu của quý vị. Lưu ý rằng hộ chiếu không còn được chỉnh sửa nữa mà quý vị phải nộp đơn xin cấp lại hộ chiếu mới.

Đổi tên

Nếu quý vị muốn thay đổi hộ chiếu vì có sự thay đổi tên, quý vị có thể yêu cầu làm hộ chiếu mới mà không phải đóng lệ phí nếu thời hạn đề nghị sửa đổi không quá một (1) năm kể từ ngày cấp hộ chiếu.

Những giấy tờ cần nộp để đổi hộ chiếu do đổi tên:

 • Đặt hẹn trên mạng. Vui lòng mang theo giấy hẹn.
 • Nộp hộ chiếu còn giá trị.
 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-5504. Quý vị không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những quý vị tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Nếu quý vị có thay đổi tên, vui lòng nộp giấy tờ chứng minh quý vị đã được đổi tên ví dụ như bản chính hoặc bản sao giấy hôn thú/giấy ly hôn hoặc lệnh của tòa án, giấy khai sinh đã đuợc cải chính có chứng thực v.v.
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất trong vòng 6 tháng, cỡ 5cm x 5cm trên nền phông màu sáng.
 • Đối với trẻ em dưới 16 tuổi, cha/mẹ của trẻ phải ký tên trong đơn. Trẻ em không cần có mặt khi nộp đơn và không cần nộp bản khai thỏa thuận của cha/mẹ.
 • Nếu như thời điểm yêu cầu sửa đổi tên trên một năm kể từ ngày cấp hộ chiếu, vui lòng làm theo sự hướng dẫn như khi xin cấp đổi hộ chiếu mới và nộp các giấy tờ chứng minh thay đổi tên (ví dụ bản chính giấy hôn thú/giấy ly hôn hoặc lệnh của tòa án, giấy khai sinh đã được điều chỉnh, v.v.).
 • Nếu như quý vị không có một trong các giấy tờ nói trên, quý vị cần phải trực tiếp  đến nộp 3 loại giấy tờ dưới đây (một trong các giấy tờ này phải được cấp trên 5 năm)

a/ Bằng lái xe của tiểu bang Hoa Kỳ

b/ Chứng minh thư Việt Nam

c/ Hộ chiếu nước ngoài

d/ Thêm một thẻ nhận dạng có hình

 • Vui lòng đem tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để trả lệ phí xin hộ chiếu.  Tất cả phí đều được thanh toán bằng tiền đô la Mỹ hoặc tiền đồng Việt Nam.  Ngoài ra, phí còn có thể thanh toán bằng các loại thẻ tín dụng thu bằng tiền Đô la Mỹ như: Visa, MasterCard, Discover và American Express. Chúng tôi không chấp nhận trả bằng ngân phiếu.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.

Sửa đổi do In sai

Nếu quý vị cần sửa đổi thông tin cá nhân trong hộ chiếu do lỗi in sai của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, quý vị có thể yêu cầu sửa đổi lại cho đúng vào bất cứ lúc nào mà không phải đóng phí.

Giấy tờ cần nộp để đổi hộ chiếu do lỗi in sai:

 • Điền đầy đủ Mẫu đơn DS-5504. Đương đơn không ở Hoa Kỳ có thể điền đơn trên máy nhưng không thể nộp đơn đã điền xong trực tiếp trên mạng như những đương đơn tại Hoa Kỳ. Vui lòng IN đơn đã điền đầy đủ thông tin và mang theo vào ngày hẹn.
 • Không phải nộp phí phát sinh
 • Trình nộp hộ chiếu có thông tin cá nhân sai.
 • Nếu có sai lỗi trong phần thông tin dữ liệu, vui lòng nộp các chứng từ có thông tin dữ liệu đúng như bản chính hoặc bản sao khai sinh hoặc giấy hôn thú có chứng thực.
 • Một tấm hình màu chụp mới nhất trong vòng 6 tháng, cỡ 5cm x 5cm trên nền phông màu sáng.
 • Quý vị điền phiếu Đăng Ký thông tin Khách hàng (phiếu này có sẵn tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán) để nhận hộ chiếu thông qua dịch vụ phát chuyển nhanh. Xin lưu ý rằng quý vị phải trực tiếp trả lệ phí bằng tiền mặt cho dịch vụ phát chuyển nhanh EMS.