Thông tin về thuế

Sở Thuế Vụ Liên Bang hiện có các hướng dẫn dưới đây dành cho công dân Hoa Kỳ sống ở nước ngoài đang chuẩn bị khai thuế năm 2018.  Hướng dẫn thuế này được đăng tải dưới mục Phúc lợi và Nghĩa vụ Liên bang trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Ai phải Khai thuế?

Tất cả công dân Hoa Kỳ và người nước ngoài lưu trú ở Hoa Kỳ phải nộp hồ sơ thuế thu nhập cá nhân Hoa Kỳ, dù họ thường trú ngoài Hoa Kỳ và không chịu khoản thuế nào do không có thu nhập hoặc do tín chỉ thuế.

Bao giờ tới Hạn Khai thuế Liên bang 2018?

Ngày hết hạn đối với Form 1040:  17 tháng 4 năm 2018.

Gia hạn:

  • Gia hạn tự động tới 15 tháng 6 năm 2018 đối với người đóng thuế sống bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico. Không cần nộp đơn gì; chỉ cần ghi “Taxpayer Resident Abroad” trên đầu hồ sơ khai thuế.
  • Lưu ý:  Việc gia hạn này chỉ áp dụng cho việc nộp hồ sơ khai thuế, chứ không phải việc đóng thuế. Nếu nợ thuế, quý vị phải trả không trễ quá ngày 17 tháng 4 năm 2018. Thông thường lãi suất hoặc phí phạt sẽ được áp dụng nếu đóng thuế trễ quá ngày này.
  • Để yêu cầu gia hạn tới 15 tháng 10 năm 2018, vui lòng sử dụng Form 4868.
  • Lưu ý:  Việc gia hạn này chỉ áp dụng cho việc nộp hồ sơ khai thuế, chứ không phải việc đóng thuế. Nếu nợ thuế, quý vị phải trả không trễ quá ngày 17 tháng 4 năm 2018. Thông thường lãi suất hoặc phí phạt sẽ được áp dụng nếu đóng thuế trễ quá ngày này.
  • Các trường hợp có thể gia hạn khác được đăng tải trên IRS.gov.

Tôi gửi Hồ sơ khai thuế và Đóng thuế qua đường Bưu điện được không?

Quý vị có thể gửi hồ sơ khai thuế và đóng thuế qua đường bưu điện hoặc các dịch vụ chuyển phát được chấp thuận. Danh sách các dịch vụ chuyển phát được chấp thuận có đăng tải trên trang web IRS.gov. Nếu quý vị gửi hồ sơ khai thuế qua đường bưu điện từ bên ngoài Hoa Kỳ, ngày nộp được tính là ngày bưu điện đóng ngoài phong bì. Tuy nhiên, nếu quý vị đóng thuế qua bưu điện, dù tách rời hay chung với hồ sơ khai thuế, việc đóng thuế của quý vị sẽ chỉ được tính vào ngày thực nhận.

Tôi có thể Nộp hồ sơ Khai thuế Trên mạng được không?

Trong nhiều trường hợp, quý vị có thể chuẩn bị và nộp hồ sơ khai thuế thu nhập trên mạng miễn phí. Một số các công phần mềm cung cấp các sản phẩm thông qua IRS.  Các tùy chọn E-File được đăng trên trang web IRS.gov.