Thông tin về thuế

Bắt đầu từ tháng 6 năm 2019, Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) sẽ tổ chức một chuỗi các buổi hội thảo trên mạng nhằm hỗ trợ công dân Hoa Kỳ đang sống ở nước ngoài về vấn đề khai thuế. Thông tin chi tiết về các buổi hội thảo trên mạng sắp diễn ra cũng như cách thức đăng ký đều được đăng tải đầy đủ trên trang web của IRS tại đây: http://bit.ly/taxwebinars.

Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam không có Văn phòng thuế (IRS). Nhân viên bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS) không trả lời các câu hỏi liên quan đến việc khai hay nộp thuế Hoa Kỳ.

Dịch vụ Nộp thuế Quốc tế 

Nếu Quý vị là người nộp thuế sống bên ngoài Hoa Kỳ và có câu hỏi về tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp cụ thể, Quý vị có thể liên hệ với Tổng đài Dịch vụ Nộp thuế Quốc tế qua điện thoại hoặc fax.

Tổng đài hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6:00 sáng đến 11:00 tối, Giờ miền Đông:

  • Điện thoại: 001-267-941-1000 (mất phí); chọn tùy chọn dành cho người gọi quốc tế.
  • Fax: 001-267-941-1055 (Quý vị sẽ nhận được phản hồi trong vòng 10 đến 12 ngày làm việc)

Người nộp thuế cá nhân ở ngoài Hoa Kỳ có thể liên hệ với Sở Thuế vụ Liên Bang bằng thư qua địa chỉ:
Internal Revenue Service
International Accounts
Philadelphia, PA 19255-0725

Người nộp thuế doanh nghiệp ở ngoài Hoa Kỳ có thể liên hệ với Sở Thuế vụ Liên Bang bằng thư qua địa chỉ:
Internal Revenue Service
International Accounts
Ogden, UT 84201-0038

Bộ Ngoại giao  nhắc nhở tất cả công dân Hoa Kỳ và Người nước ngoài thường trú hợp pháp (Thường trú nhân) rằng Quý vị có trách nhiệm nộp thuế thu nhập liên bang của Hoa Kỳ khi sinh sống ở nước ngoài.

Các ấn phẩm & Đơn khai thuế

Nhấn vào các liên kết dưới đây từ Sở Thuế vụ Liên Bang để xem các hướng dẫn toàn diện và tải xuống các mẫu đơn dành cho Người nộp thuế quốc tế:

Các liên kết hữu ích khác:

Cần người chuẩn bị giấy tờ khai thuế cho Quý vị?

Sở Thuế vụ Liên Bang có duy trì một danh sách  Dịch vụ khai thuế Liên Bang  có chứng nhận và bằng cấp được tuyển chọn  trên toàn thế giới.