Hành vi bắt cóc trẻ em

Việt Nam không phải là thành viên của Công ước LaHay 1980 về các khía cạnh dân sự của hành vi bắt cóc trẻ em. Ngoài ra, giữa Hoa Kỳ và Việt Nam cũng không có bất kỳ hiệp định song phương nào về lĩnh vực bắt cóc trẻ em quốc tế.

 Nếu con của bạn bị cha/mẹ bắt cóc từ Hoa Kỳ về Việt Nam, hãy liên hệ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.  Chúng tôi có thông tin về các nguồn hỗ trợ ở các quốc gia khác nhau và có thể trả lời các thắc mắc của bạn.  Vui lòng nhấp chuột vào đây để biết thêm thông tin về Việt Nam bao gồm cả thông tin liên hệ trong trường hợp khẩn cấp.