Các Hỗ trợ khác cho công dân Hoa Kỳ

Chúng tôi tổng hợp ở đây một danh sách các nguồn lực địa phương từ các nguồn tư nhân, chính phủ Việt Nam hoặc từ bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ tại các địa phương.  Nếu Quý vị thấy cảnh báo dưới đây ở bất kỳ trang nào bên dưới, vui lòng lưu ý rằng các dịch vụ này không phải thuộc về chính phủ Hoa Kỳ hay do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp, mà chúng tôi giúp đỡ quý vị bằng cách cung cấp thông tin hữu ích về các nguồn lực địa phương.  Vui lòng nhấp chuột vào đề mục mà quý vị đang tìm kiếm, hoặc nếu quý vị có câu hỏi gì về các dịch vụ được cung cấp bởi bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ gần nhất, vui lòng đọc Những câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với chúng tôi.

Xin lưu ý:  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về tính chuyên nghiệp cũng như danh tiếng hay chất lượng của các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức và cá nhân được liệt kê trong các danh sách sau đây.  Việc có tên trong danh sách không phải là một sự xác nhận bởi Bộ Ngoại Giao hay chính phủ Hoa Kỳ. Thứ tự liệt kê cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt.  Các thông tin trong danh sách được thu thập trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương; và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không bảo đảm chất lượng dịch vụ của bất kỳ nhà cung cấp nào.