Hỗ trợ Khẩn cấp

Những trường hợp khẩn cấp có thể bao gồm: bệnh tật, tử vong, túng quẫn, bị bắt giữ, bị mất hộ chiếu, nạn nhân của tội phạm, mất tích, những trường hợp bắt cóc trẻ em liên quan đến bố mẹ.  Trong trường hợp khẩn cấp liên quan đến công dân Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ:

  • Liên hệ tại Hoa Kỳ: 1-888-407-4747 gọi từ trong nội địa Hoa Kỳ hoặc +1 202-501-4444 nếu gọi từ nước ngoài.  Vui lòng xem thêm thông tin tại đây.
  • Liên hệ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội theo số điện thoại của  đường dây nóng hoạt động 24/7: (024) 3850-5000 nếu gọi trong nội địa Việt Nam hoặc +8424-3850-5000 nếu gọi từ nước ngoài.
  • Liên hệ với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh theo số điện thoại của  đường dây nóng hoạt động 24/7: (028) 3520-4200 hoặc (028) 3520-4600 nếu gọi trong nội địa Việt Nam;  hoặc +8428-3520-4200 hoặc +8428-3520-4600 nếu gọi từ nước ngoài.

Vui lòng lưu ý rằng nhng vn đ v th thc không được xem là trường hp cn h tr khn cp, do đó các s đin thoi nêu trên không được dùng cho nhng câu hi v th thc.

Để biết thêm thông tin về các hỗ trợ khẩn cấp và thông thường của Bộ phận dịch vụ công dân Hoa Kỳ, vui lòng xem trên trang Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ.

Để biết thông tin về những dịch vụ thông thường, không khẩn cấp, vui lòng điền Mẫu đơn trên mạng.  Tùy theo tính chất câu hỏi, thông thường chúng tôi sẽ phản hồi lại Quý vị trong vòng một ngày làm việc.