Dịch thuật

Xin lưu ý:  Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không chịu trách nhiệm về tính chuyên nghiệp cũng như danh tiếng hay chất lượng của các dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức và cá nhân được liệt kê trong các danh sách sau đây.  Việc có tên trong danh sách không phải là một sự xác nhận bởi Bộ Ngoại Giao hay chính phủ Hoa Kỳ. Thứ tự liệt kê không có ý nghĩa gì đi kèm.  Các thông tin trong danh sách được thu thập trực tiếp từ các nhà cung cấp dịch vụ địa phương; và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ không bảo đảm bất kỳ một thông tin nào. 

Lưu ý: Nhân viên dịch thuật làm việc cho các công ty dịch thuật đã có bằng tốt nghiệp chuyên ngành Anh văn từ các trường Đại học thì được gọi là “Người dịch được chứng nhận”.  Một số công ty dịch thuật cũng cung cấp các bản dịch đã được công chứng – các công ty này dịch tài liệu và đưa bản dịch đi công chứng tại các Phòng Tư Pháp quận.

Phòng Tư Pháp quận không cung cấp dịch vụ dịch thuật, mà chỉ công chứng bản dịch khi người dịch trình ra bằng cấp của mình.

Một số phòng công chứng cũng cung cấp các bản dịch đã được công chứng bằng cách liên hệ với những người dịch được chứng nhận để dịch tài liệu, sau đó đưa bản dịch đi công chứng tại các Phòng Tư Pháp quận rồi tính phí cho dịch vụ đã cung cấp.

Nếu còn có câu hỏi, vui lòng tham khảo phần Các câu hỏi thường gặp hoặc Liên hệ với chúng tôi.