Thị thực và Xuất Nhập cảnh Việt Nam

  • Từ ngày 15/3/2022, chính phủ Việt Nam mở lại bình thường toàn bộ chính sách cấp thị thực như trước dịch. Tất cả các hạn chế về thị thực trước đó đều đã được gỡ bỏ. Mọi thắc mắc về thị thực Việt Nam, xin tạm trú, các vấn đề về thủ tục hải quan và xuất nhập cảnh, xin vui lòng liên hệ cơ quan xuất nhập cảnh có thẩm quyền của Việt Nam. Các vấn đề này thuộc thẩm quyền của chính phủ Việt Nam. Nếu quý vị ở Hoa Kỳ, quý vị có thể liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam để được hướng dẫn. Nếu quý vị ở Việt Nam, vui lòng liên hệ Phòng quản lý xuất nhập cảnh gần nhất.
  • Vui lòng tham khảo trang Câu hỏi Thường gặp của Cơ quan Xuất Nhập cảnh Việt Nam tại đây để xem một số thông tin về yêu cầu xuất nhập cảnh. Nếu có thêm câu hỏi, quý vị vui lòng liên hệ văn phòng xuất nhập cảnh gần nhất.
  • Công dân Hoa Kỳ được khuyến nghị tuân thủ các quy định về thị thực và y tế của các cơ quan chức năng Việt Nam trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.

Những câu hỏi thường gặp:

Đúng, thông tin chính xác. Các văn phòng của chúng tôi đã ngừng cấp thư gia hạn thị thực và thư xuất cảnh. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam để giải quyết các vấn đề về gia hạn thị thực nếu có.

Chính phủ Việt Nam đã thông báo với Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ rằng người nước ngoài ở Việt Nam theo diện thị thực lao động hoặc các loại thị thực khác mà không phải là thị thực du lịch cần phải làm việc với người bảo lãnh của mình để gia hạn giấy phép lao động và xin gia hạn thị thực.

Các công dân Hoa Kỳ có thị thực du lịch mà đã ở quá hạn hoặc cần xin gia hạn thị thực phải làm việc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam để giải quyết các vấn đề xuất nhập cảnh của mình.

Hiện tại không có phòng xuất nhập cảnh nào của Việt Nam thông báo đóng cửa. Công dân Hoa Kỳ hiện đang ở Việt Nam và cần gia hạn thị thực nên làm việc với các đơn vị bảo lãnh và/hoặc tới phòng quản lý xuất nhập cảnh gần nhất. Đại sứ quán và Lãnh sự quán không thể cấp thư hỗ trợ gia hạn thị thực. Thông tin liên hệ của các phòng xuất nhập cảnh Việt Nam có ở phần bên phải trang web này.

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh không thể bảo lãnh các vấn đề liên quan đến thị thực của công dân Hoa Kỳ. Công dân Hoa Kỳ có trách nhiệm trực tiếp giải quyết các vấn đề xuất nhập cảnh của mình với các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam, bao gồm việc quá hạn thị thực, gia hạn thị thực hoặc xin thị thực mới. Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể yêu cầu chính quyền địa phương ưu tiên hoặc miễn trừ áp dụng luật pháp của nước sở tại cho từng cá nhân được.

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không còn cấp bất kỳ giấy tờ nào hỗ trợ gia hạn thị thực Việt Nam. Vui lòng làm việc với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam để giải quyết các vấn đề xuất nhập cảnh của mình.

Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ không thể khuyến nghị bất kỳ công ty du lịch hay dịch vụ thị thực cụ thể nào; chúng tôi cũng không đảm bảo sự liêm chính hoặc chất lượng dịch vụ của bất kỳ công ty du lịch và dịch vụ thị thực nào tại Việt Nam.  Chúng tôi khuyến khích công dân Hoa Kỳ liên hệ trực tiếp với Tổng cục Du lịch Việt Nam (VTA) để biết thêm thông tin.  Quý vị có thể truy cập trang web này của VTA để tìm tên một công ty du lịch và kiểm tra công ty đó có được công nhận để hoạt động tại Việt Nam không.  Xin lưu ý thông tin trên trang web này chỉ có tiếng Việt.

Công dân Hoa Kỳ có thể tham khảo cổng thông tin về xuất nhập cảnh của Bộ Công An Việt Nam để biết thêm thông tin. Phiên bản Tiếng Anh của trang web có thể truy cập tại đây. Trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng cung cấp một số thông tin về hồ sơ thị thực Việt Nam (bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh). 

Để được hỗ trợ:

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Từ ngoài Việt Nam: +84-24-3850-5000
Từ Hoa Kỳ: 011-84-24-3850-5000
Từ đường dây tại Hà Nội: 3850-5000
Từ đường dây di động tại Việt Nam: 024-3850-5000
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Từ ngoài Việt Nam: +84-28-3520-4200
Từ Hoa Kỳ.: 011-84-28-3520-4200
Gọi từ điện thoại cố định trong Thành Phố Hồ Chí Minh: 3520-4200
Từ đường dây di động tại Việt Nam: 028-3520-4200
Gửi yêu cầu hỗ trợ

Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ: +1-888-407-4747 hoặc +1-202-501-4444