Tình trạng Sức khỏe và Nơi cư trú

Nếu thành viên trong gia đình quý vị bị mất tích, bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ có thể giúp quý vị trong việc tìm kiếm người mất tích. Đồng thời, nếu quý vị quan tâm đến tình trạng sức khỏe của thành viên trong gia đình, văn phòng chúng tôi có thể giúp đỡ quý vị. Xin lưu ý rằng một khi đã tìm được cá nhân này, chúng tôi chỉ có thể thông báo đến quý vị nếu cá nhân này cho chúng tôi quyền được tiết lộ qua việc ký giấy đồng ý hoặc thông qua lời nói để miễn trừ Luật Riêng tư (Privacy Act) (PDF-189KB).

Khi liên hệ với Phòng Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ về các trường hợp này, xin vui lòng cung cấp tên, số hộ chiếu Hoa Kỳ, ngày và nơi sinh, lịch trình chuyến đi và ngày nhập cảnh vào Việt Nam của người mà quý vị muốn tìm kiếm.

Bộ phận Dịch Vụ công dân Hoa Kỳ không thể đóng vai trò công ty du lịch, ngân hàng, luật sư, điều tra viên, hay đại diện pháp lý của quý vị. Bộ phận Dịch vụ công dân Hoa Kỳ không thể giúp quý vị tìm việc làm, chỗ ở hay xin giấy phép lái xe, không thể cung cấp dịch vụ dịch thuật, tìm kiếm hành lý thất lạc, hay giải quyết tranh chấp với khách sạn. Quý vị không thể lưu trú tại Tổng Lãnh sự quán khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn.  Tuy nhiên, văn phòng chúng tôi có thể hướng dẫn quý vị cách tìm sự giúp đỡ về các vấn đề này cũng như các vấn đề khác.