Dịch vụ Hộ chiếu

Chào mừng quý vị đến với Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (còn gọi là ACS) của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Để nhận được các dịch vụ hộ chiếu, vui lòng sử dụng công cụ Xác định Dịch vụ Hộ chiếu bên dưới. Công cụ này sẽ hỏi một số các câu hỏi đơn giản để xác định xem loại dịch vụ hộ chiếu nào là phù hợp nhất cho trường hợp của quý vị.

Bên dưới đây là danh mục các trang cụ thể hướng dẫn thủ tục các dịch vụ hộ chiếu mà Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (còn gọi là ACS) của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cung cấp. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến nghị quý vị nên hoàn tất các bước theo công cụ Xác định Dịch vụ Hộ chiếu bên trên để biết loại dịch vụ hộ chiếu nào là phù hợp nhất cho trường hợp của quý vị.