Báo cáo Nạn buôn người

Tổ chức đưa người Xuất-Nhập cảnh trái phép là gì?

Tổ chức đưa người Xuất-Nhập cảnh trái phép là việc nhập cảnh con người vào một nước khác có liên quan đến hành vi lẩn trốn thực thi luật di trú. Tổ chức đưa người Xuất-Nhập cảnh trái phép bao gồm việc đưa người nước ngoài bất hợp pháp vào nước khác cũng như việc vận chuyển và chứa chấp bất hợp pháp người nước ngoài tại đất nước đó.

Buôn bán người là gì?

Buôn bán người là một trong những loại tội phạm ít được biết đến nhất trên Thế giới. Theo quan điểm của cộng đồng, đây là một vấn đề xuyên quốc gia và là một loại tội phạm tiềm ẩn. Loại tội phạm này đang lan rộng khắp thế giới và đem lại lợi nhuận cao. Liên Hợp Quốc ước tính rằng mỗi năm 700.000 đến 4 triệu phụ nữ và trẻ em bị buôn bán trên toàn thế giới với mục đích ép buộc bán dâm, lao động và các hình thức bóc lột khác. Buôn bán người được ước tính lên tới 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Buôn bán người được định nghĩa là buôn bán tình dục trong đó hoạt động mại dâm bị ép buộc bằng vũ lực; lừa gạt hoặc cưỡng ép, hoặc người tham gia hành vi đó chưa đủ 18 tuổi; hoặc tuyển dụng, chứa chấp, vận chuyển và quản chế một người nào đó để bóc lột sức lao động hay làm dịch vụ thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa gạt, hoặc cưỡng ép với mục đích ép buộc lao động khổ sai, để trừ nợ, gán nợ, hoặc làm nô lệ.

Các dấu hiệu nhận biết nạn nhân của hành vi buôn bán người là gì?

 • Người không có giấy tờ tùy thân trong tài sản cá nhân của mình, vì các giấy tờ này do người khác giữ hoặc không được trả lại theo yêu cầu.
 • Người bị tổn thương thể chất không rõ nguyên nhân hoặc bị lạm dụng.
 • Người bị người khác kiểm soát chặt chẽ trong mọi hoạt động, cử động và không được tự do làm theo ý riêng của mình.
 • Người không bao giờ rời khỏi nhà mà không có sự giám sát.
 • Người làm việc nhiều giờ, nhưng nhận được rất ít hoặc không được trả công.
 • Người làm việc nhiều giờ và sợ thảo luận về điều kiện làm việc hoặc không nhận thức được rằng làm việc trong điều kiện thiếu an toàn là trái pháp luật.
 • Người không biết vị trí địa lí nơi mình ở và luôn luôn được vận chuyển đến nơi làm việc.
 • Lương của họ được dùng để trả cho lệ phí buôn lậu định kỳ.
 • Người sợ thảo luận về mối quan hệ của họ với người kiểm soát thể chất của họ.
 • Người đã bị tước đoạt lương thực, nước uống, giấc ngủ, hoặc chăm sóc y tế.
 • Không thể giao tiếp một cách tự do và không thể sử dụng điện thoại, internet, hoặc email.

Nếu quý vị có bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc buôn bán người hoặc tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép đối với những người đang sống tại Hoa Kỳ hoặc có kế hoạch đến Hoa Kỳ, xin vui lòng liên hệ với văn phòng An ninh Khu vực, Chương trình điều tra của Đại sứ quán Hoa Kỳ hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.

Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Điện thoại: (024) 3850-5000
Điạ chỉ hòm thư: DS_RSO_HANOI_INV@state.gov

Tổng lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3520-4200
Địa chỉ hòm thư: HCMC_ARSOI@state.gov

Thông tin bổ sung về buôn người trái phép có thể được tìm trên trang web của Văn Phòng Điều hành và Chống Buôn Người Trái Phép của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Dự Án Polaris.