Bỏ phiếu bầu cử

Lá phiếu của quý vị rất quan trọng! Quý vị có biết rằng nhiều cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ cho Hạ viện và Thượng viện đã được quyết định bởi một tỷ lệ số phiếu bầu còn nhỏ hơn lượng phiếu bầu của các cử tri vắng mặt? Tất cả các tiểu bang được yêu cầu đếm mọi lá phiếu vắng mặt miễn là nó hợp lệ và đến tay các văn phòng bầu cử địa phương đúng thời hạn nhận phiếu bầu vắng mặt.

Đăng ký và gửi phiếu bầu cử nhanh chóng, dễ dàng và có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới!

Hãy bắt đầu bằng cách xác nhận đăng ký cử tri với tiểu bang của quý vị.  Một số tiểu bang yêu cầu cử tri vắng mặt phải đăng ký hàng năm, do đó quý vị có thể phải đăng ký lại.  Truy cập FVAP.gov để kết nối với cổng thông tin cử tri bang của quý vị để đăng ký bỏ phiếu, yêu cầu một lá phiếu và hơn thế nữa. Khi quý vị đã xác nhận đăng ký của mình, vui lòng nhấp vào đây để xem các bước bỏ phiếu.

Tìm hiểu về các ứng cử viên và các vấn đề: Các nguồn thông tin trực tuyến. Xem trang liên kết FVAP để biết các nguồn thông tin hữu ích giúp cho việc tìm hiểu về các ứng cử viên và các vấn đề. Thông tin phi đảng phái về các ứng cử viên, hồ sơ bỏ phiếu của họ và quan điểm của họ đối với các vấn đề đều được phổ biến rộng rãi và dễ dàng có được trực tuyến. Quý vị cũng có thể đọc các báo quốc gia hay báo địa phương trực tuyến, hoặc cũng có thể tìm trên mạng các bài báo hoặc các thông tin. Để biết thông tin về ngày và thời hạn bầu cử, hãy đăng ký Thông báo Bầu cử của FVAP (vote@fvap.gov). FVAP cũng chia sẻ các Thông báo Bầu cử qua Facebook (@DODFVAP), Twitter (@FVAP) và Instagram (@fvapgov.

Tìm hiểu thêm tại trang web của Chương trình Hỗ trợ Bầu cử Liên bang (FVAP), FVAP.gov. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài, vui lòng liên hệ qua VoteHanoi@state.gov  ở miền Bắc và VoteHoChiMinhCity@state.gov  ở miền Nam của Việt Nam.

Hãy nhớ rằng lá phiếu của quý vị rất quan trọng!

Vui lòng truy cập vào đây để xem các câu hỏi thường gặp về bầu cử vắng mặt.