Bỏ phiếu bầu cử

Mùa bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 đã bắt đầu – Đăng ký để bỏ phiếu và yêu cầu Phiếu bầu vắng mặt tại FVAP.gov ngay bây giờ!

Các tiểu bang sau đây sẽ tổ chức các cuộc bầu cử trong 90 ngày tới. Quý vị nên yêu cầu lá phiếu bầu cử sơ bộ từ các tiểu bang này trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Để đăng ký và yêu cầu lá phiếu , hãy điền vào FPCA (Thẻ bưu chính Liên bang) bằng cách sử dụng chương trình hỗ trợ trực tuyến FVAP. Quý vị cũng có thể sử dụng mẫu đơn PDF có thể chỉnh sửa hoặc lựa chọn bản in giấy từ Bộ phận hỗ trợ bỏ phiếu tại Phòng dịch vụ công dân Hoa Kỳ của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.

P- Bầu cử sơ bộ tổng thống
S- Bầu cử sơ bộ cấp tiểu bang
State Runoff – Bầu cử chung kết cấp tiểu bang

* 11 tháng 2: New Hampshire (P)
* 29 tháng 2: South Carolina (P-Chỉ dành cho Đảng Dân chủ)
* 3 tháng 3: Alabama (P, S); Arkansas (P, S); California (P); Colorado (P); Maine (P); Massachusetts (P); Minnesota (P); North Carolina (P, S); Oklahoma (P); Tennessee (P); Texas (P, S), Utah (P); Vermont (P); Virginia (P)
* 10 tháng 3: Idaho (P); Mississippi (P, S); Michigan (P); Missouri (P); Washington (P)
* 17 tháng 3: Arizona (P); Florida (P); Illinois (P, S); Ohio (P, S); Oklahoma (P)
* 24 tháng 3: Georgia (P)
* 29 tháng 3: Puerto Rico (P-Chỉ dành cho Đảng Dân chủ)
* 31 tháng 3: Alabama (State Runoff); Arkansas (State Runoff); Mississippi (State Runoff)

Để biết thêm đầy đủ thông tin bỏ phiếu bầu cử, bao gồm các mẫu phiếu và địa điểm nộp phiếu bầu, vui lòng tham khảo trang web Trợ giúp bầu cử Liên bang.

Quý vị cũng có thể tự hoàn tất thủ tục bầu cử tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM và chúng tôi sẽ giúp quý vị gửi phiếu bầu miễn phí. Phiếu bầu có tem “Đã thanh toán bưu phí Hoa Kỳ” đều được gửi miễn phí.  Quí vị có thể in mẫu phong bì đã có cước bưu điện từ trang Trợ giúp bầu cử Liên bang lên bất kỳ phong bì trắng nào. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nộp phiếu bầu cử qua hệ thống bưu điện Việt Nam bằng cách trả bưu phí quốc tế phù hợp.

  • Tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, quý vị có thể đến nộp phiếu bầu từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 sáng đến 3:30 chiều (đóng cửa vào các ngày lễ). Nếu cần hỗ trợ thêm xin xem các thông tin bên dưới.
  • Tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM, quý vị có thể đến nộp phiếu bầu từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 11:30 sáng hoặc 1:30 – 3:30 chiều (đóng cửa vào các ngày lễ). Nếu cần hỗ trợ thêm xin xem các thông tin bên dưới.

Nếu thẻ đăng kí bầu cử của quý vị cần công chứng, chúng tôi sẽ công chứng miễn phí.

Phần lớn các tiểu bang cũng chấp nhận phiếu bầu gửi bằng fax hoặc thư điện tử. Để biết thông tin liên hệ các địa điểm đăng ký bầu cử ở Hoa Kỳ, vui lòng truy cập trang web: Trợ giúp bầu cử Liên bang.

Phiếu bầu cử Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB) là dạng phiếu bầu cử dự phòng trong trường hợp khẩn cấp dành cho các công dân chưa kịp nhận phiếu bầu cử chính thức của tiểu bang để kịp tham gia bầu cử. Nếu quí vị chưa nhận được phiếu bầu cử đúng thời hạn để kịp gửi lại cho tiểu bang của mình, quí vị có thể sử dụng phiếu FWAB làm phiếu bầu cử dự phòng để bầu cho các vị trí cấp liên bang.  Một số tiểu bang cho phép quí vị sử dụng phiếu FWBA để bầu tại cấp tiểu bang, vui lòng xem trang Trợ giúp bầu cử Liên bang để kiểm tra xem tiểu bang của quí vị có cho phép điều này không.  Trong trường hợp phiếu bầu cử chính thức của quí vị đến sau khi quí vị đã gửi phiếu FWAB, quí vị vẫn điền và gửi phiếu bầu cử chính thức.  Tiểu bang của quí vị sẽ chỉ tính một phiếu.  Quí vị có thể điền phiếu FWAB trực tuyến qua trang Trợ giúp bầu cử Liên bang hoặc điền trực tiếp tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 sáng đến 3:30 chiều (đóng cửa vào các ngày lễ) hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 11:30 sáng hoặc 1:30 – 3:30 chiều (đóng cửa vào các ngày lễ). Quý vị có thể gửi phiếu FWAB miễn phí, đính kèm theo phong bì đã có cước bưu điện.  Vui lòng truy cập vào đây để xem các câu hỏi thường gặp về bầu cử vắng mặt.

Mọi thắc mắc về bầu cử, Quý vị vui lòng email: VoteHanoi@state.gov hoặc VoteHochiminhCity@state.gov Chúng tôi sẽ trả lời Quý vị trong vòng ba (3) ngày làm việc.