Các Bước Bỏ phiếu Bầu cử

***

Bước 1 – Đăng ký lấy phiếu bầu cử:  Với hầu hết các tiểu bang, quý vị có thể dễ dàng truy cập cổng bầu cử tiểu bang tại FVAP.gov để yêu cầu phiếu bầu.  Quý vị cũng có thể hoàn thành Đơn xin Thẻ Bưu chính Liên bang (FPCA).  Việc hoàn thành đơn xin FPCA cho phép quý vị yêu cầu phiếu bầu cử vắng mặt cho tất cả các cuộc bầu cử cho các văn phòng liên bang (Tổng thống, Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ) bao gồm cả các cuộc bầu cử sơ bộ và các cuộc bầu cử đặc biệt cho cả năm mà quý vị đăng ký. Tất cả đơn xin FPCA được điền chính xác và có đầy đủ chữ ký cùng ngày tháng sẽ được chấp nhận bởi tất cả các viên chức bầu cử tại các địa phương ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

Quý vị có thể sử dụng trợ lý trực tuyến của trang bầu cử FVAP dễ dàng, để hướng dẫn quý vị qua quá trình xin đơn FPCA tại FVAP.gov. Trợ lý bầu cử trực tuyến sẽ hỏi quý vị những câu hỏi cụ thể cho tiểu bang của quý vị. Chúng tôi khuyến khích quý vị lựa chọn nhận phiếu điện tử (qua email, tải xuống trên mạng, hoặc fax, tùy vào tiểu bang của quý vị) vì đây là cách nhanh nhất để quý vị nhận phiếu bầu. Hãy cung cấp địa chỉ email trong đơn xin FPCA để tận dụng tùy chọn nhận phiếu điện tử. Gửi lại đơn FPCA cho văn phòng bầu cử của quý vị theo hướng dẫn trên trang web. Trang Bầu cử FVAP sẽ cho quý vị biết tiểu bang của quý vị có chấp nhận đơn xin FPCA qua email, thư hoặc fax hay không. Nếu quý vị phải gửi đơn xin FPCA theo đường thư, vui lòng xem hướng dẫn bên dưới cho gửi thư.

***

Bước 2 – Nhận và hoàn thành lá phiếu của quý vị: Các tiểu bang được yêu cầu gửi phiếu bầu cử 45 ngày trước cuộc bầu cử thông thường của văn phòng liên bang, và các tiểu bang thường gửi phiếu bầu trước ít nhất là 30 ngày đối với các cuộc bầu cử sơ bộ. Đối với hầu hết các tiểu bang, quý vị có thể xác nhận đăng ký và nhận phiếu trực tuyến.

***

Bước 3 – Gửi phiếu đã hoàn thành và ký tên: Một số tiểu bang cho phép quý vị gửi phiếu đã hoàn thiện qua đường điện tử nhưng một số bang lại không cho phép như vậy. Nếu tiểu bang của quý vị yêu cầu quý vị gửi phiếu tới các văn phòng bầu cử của địa phương theo đường thư, thì quý vị có thể gửi miễn phí tại các Đại sứ quán hoặc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất. Quý vị cần cho phiếu bầu vào phong bì thư có in sẵn dấu mã bưu chính miễn phí hoặc phong bì thư có dán đầy đủ tem bưu chính của Hoa Kỳ và gửi chúng cho các văn phòng bầu cử địa phương của tiểu bang của quý vị.

***

Lưu ý: Tại Việt Nam, quý vị có thể nộp phiếu bầu ở cả Đại sứ quán Hoa Kỳ và Lãnh sự quán Hoa Kỳ, hoặc quý vị cũng có thể lựa chọn việc gửi phiếu FPCA hoặc phiếu bầu về văn phòng bầu cử của tiểu bang quý vị qua đường bưu chính quốc tế hoặc dịch vụ chuyển phát uy tín và tự trả phí cho các dịch vụ này.  Có thể mất tới bốn tuần để thư đến nơi nếu được gửi thông qua thư tín ngoại giao của đại sứ quán hoặc lãnh sự quán. Xin lưu ý rằng tất cả khách đến Đại sứ quán và Lãnh sự quán đều được kiểm tra an ninh và không được phép mang theo các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, vào trong văn phòng.

Cử tri có thể đến bỏ phiếu hoặc đặt các câu hỏi về bầu cử từ 8h30 sáng đến 11h30 hoặc từ 13h30 đến 16h các ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu tại một trong các địa điểm sau:

  • Tầng 2, Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại toà nhà Vườn Hồng số 170 Ngọc Khánh, Hà Nội.
  • Bộ phận ACS, Lãnh sự quán Hoa Kỳ, số 4 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM.

Nếu quý vị không thể trực tiếp đến nộp Đơn xin Thẻ bưu chính Liên bang (FPCA) sau khi hoàn tất hoặc không thể trực tiếp đến nộp phiếu bầu đã ký tên về Hoa Kỳ thông qua Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán gần nhất, quý vị có thể gửi qua đường bưu điện cho Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ của chúng tôi. Để gửi các giấy tờ có liên quan tới bầu cử cho chúng tôi, quý vị cần chuẩn bị hai phong bì. Phong bì thứ nhất gửi đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ gần quý vị nhất theo thông tin “Liên hệ với Chúng tôi” ở phía phải trang web này. Phong bì thứ hai gửi tới văn phòng bầu cử của tiểu bang quý vị, bên trong là Đơn FPCA hoặc lá phiếu của quý vị. Phong bì thứ hai phải là loại đã trả trước bưu phí để có thể gửi được về văn phòng bầu cử của tiểu bang quý vị. (Quý vị có thể sử dụng tem hoặc tự in ra phong bì đã trả bưu phí tại đây.) Sau đó hãy niêm phong phong bì thứ hai lại, đặt nó vào phong bì thứ nhất, và gửi tới Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán gần nhất. Có thể phải mất 4 tuần thì các giấy tờ này mới tới được điểm đến cuối cùng tại Hoa Kỳ.