Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ thăm Hà Nội để thảo luận các vấn đề về di sản chiến tranh, quan hệ thương mại, nhân quyền, và an ninh khu vực

Photo of people at a meeting
Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ gặp gỡ các lãnh đạo của Quốc hội Việt Nam

Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy (Đảng viên Đảng Dân Chủ từ tiểu bang Vermont) đã thăm Hà Nội từ ngày 17- 18/4. Đoàn nghị sỹ đã thảo luận các vấn đề về di sản chiến tranh, quan hệ thương mại, nhân quyền, và an ninh khu vực với các quan chức Chính phủ Việt Nam và các thành viên của xã hội dân sự .

Thượng nghị sĩ Leahy và đoàn nghị sỹ đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phùng Quang Thanh để thảo luận về một loạt các vấn đề song phương và khu vực.

Tháp tùng Thượng nghị sĩ Leahy là Thượng nghị sĩ Richard Shelby (Đảng viên Đảng Cộng hòa từ tiểu bang Alabama), Thượng nghị sĩ Mike Crapo (Đảng viên Đảng Cộng hòa từ tiểu bang Idaho), Dân biểu Jim Cooper (Đảng viên Đảng Dân chủ từ tiểu bang Tennessee), và Dân biểu Peter Welch (Đảng viên Đảng Dân chủ từ tiểu bang Vermont).

Trong một bài phát biểu trước hơn 100 sinh viên Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 17/4, Thượng nghị sĩ Leahy đã nói: “Gần đây, chính phủ đã thực hiện một quá trình tham vấn về hiến pháp của chính các bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ học những lời lẽ trong hiến pháp của bạn, và thảo luận về ý nghĩa và tầm quan trọng của nó đối với các bạn và sự phát triển của Việt Nam. Tôi hy vọng các bạn sẽ sử dụng những gì học tại trường đại học tuyệt vời này và những tương tác với bạn bè ở các nước khác, để cung cấp ý nghĩa thực sự cho những lời lẽ đó”.

Photo of people at a meeting
Đoàn Nghị sỹ Hoa Kỳ gặp gỡ các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Việt Nam

Thượng nghị sĩ Leahy đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1996 để giải quyết nhu cầu của các nạn nhân bom mìn và vật liệu chưa nổ (UXO) đã tiếp tục lấy đi mạng sống và làm bị thương dân thường. Thượng nghị sĩ Leahy đã gặp các bên liên quan đến UXO để thảo luận về cách thức Hoa Kỳ có thể tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Việt Nam.

Đoàn nghị sỹ kết thúc chuyến thăm Hà Nội sau khi tham gia vào một cuộc thảo luận thẳng thắn về Việt Nam của ngày hôm nay với các cựu sinh viên chương trình trao đổi của Chính phủ Hoa Kỳ và các thành viên xã hội dân sự tại Trung tâm Hoa Kỳ.

Đoàn sẽ tiếp tục chuyến thăm tới Đà Nẵng để quan sát những nỗ lực của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc khắc phục dioxin và hỗ trợ người khuyết tật.

Để xem các hình ảnh về chuyến thăm của đoàn nghị sỹ, xin vui lòng nhấn vào đây.