Flag

An official website of the United States government

Quan trắc chất lượng không khí
Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh
4 Phút để đọc

Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã lắp đặt một thiết bị quan trắc chất lượng không khí để đo các phần tử trong không khí kích cỡ 2,5 PM- một chỉ số về chất lượng không khí- tại toà nhà của Lãnh sự quán ở 4 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Xin quí vị lưu ý Lãnh sự quán vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển chương trình Quan trắc Chất lượng Không khí này. Trong giai đoạn này, chúng tôi sẽ chỉ có thể cung cấp số liệu trung bình 24 giờ của chỉ số chất lượng không khí (AQI), cũng như thông báo nhanh hàng ngày về AQI lúc 7 giờ sáng, và đưa số liệu lên mạng trong giờ làm việc thông thường của Lãnh sự quán. Chúng tôi hy vọng sẽ có thể cung cấp các chỉ số AQI chi tiết và kịp thời hơn khi trang web mới AQI của chúng tôi ra đời trong những tháng tới.

Cũng xin lưu ý rằng việc phân tích số liệu trên toàn thành phố không thể được thực hiện dựa trên số liệu từ một thiết bị quan trắc duy nhất. Số liệu này cung cấp về chỉ số chất lượng không khí chính xác tại khu vực gần Lãnh sự quán. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam cũng cung cấp các số liệu về chất lượng không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quí vị có thể xem thông tin này tại trang web http://www.cem.gov.vn/.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) đã đưa ra công thức để chuyển các số đo PM 2.5 thành chỉ số chất lượng không khí để giúp người đọc có thể đưa ra những quyết định liên quan tới sức khoẻ. Ý nghĩa của các giá trị AQI được diễn giải trong bảng dưới đây. Để biết thêm thông tin về AQI và cách tính toán, xin nhấn vào đây.

 

Air Quality Levels