Tổng Lãnh Sự Rena Bitter phát biểu khai mạc tại triển lãm.

Tổng Lãnh Sự Rena Bitter phát biểu khai mạc tại triển lãm.

Tổng Lãnh Sự Rena Bitter phát biểu khai mạc tại triển lãm.