Tổng lãnh sự Rena Bitter đang trao đổi với các khách mời bên lề hội thảo

Tổng lãnh sự Rena Bitter đang trao đổi với các khách mời bên lề hội thảo

Tổng lãnh sự Rena Bitter đang trao đổi với các khách mời bên lề hội thảo