Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ Tài trợ Hội thảo Bản quyền Báo chí

Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu khai mạc hội thảo

Ngày 28/1, Tổng Lãnh sự Rena Bitter đã khai mạc Hội thảo Bản quyền Báo chí do Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí và Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) tổ chức. Hội thảo do Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tài trợ đã thu hút sự tham gia của các biên tập và nhà báo trên khắp Việt Nam để cùng trao đổi về một vấn đề quan trọng, đó là sự vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực báo chí. “Là các nhà báo và thành viên của giới truyền thông, các bạn không chỉ là nhóm người am hiểu và chín chắn nhất mà chúng ta có thể tập hợp mà các bạn còn là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vấn nạn này,” Tổng Lãnh sự Rena Bitter phát biểu. “Khi các bạn quan tâm đến việc bảo vệ sản phẩm của chính các bạn thì chính việc làm này cũng là nhằm vào việc đầu tư cho tương lai của Việt Nam, cho sự thành công, sức mạnh và thịnh vượng của chính đất nước này. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là bảo vệ tương lai, tạo ra một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập cho 20 năm tiếp theo. Để đến được đích đó, chúng ta cần suy nghĩ và đương đầu với những vấn đề đầy khó khăn và thách thức này cùng nhau.”