Cán bộ ngoại giao Hoa Kỳ được Bộ Y tế vinh danh

Bộ y tế Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Ông David Nelson, Phó giám đốc Văn phòng Cơ quan Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ tại Việt Nam (US CDC) để ghi nhận những đóng góp của ông tại Việt Nam. Chỉ những cán bộ nước ngoài có những đóng góp đặc biệt cho hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam mới nhận được vinh dự này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã phát biểu và trao kỷ niệm chương “Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành về những đóng góp cao cả của người bạn đồng nghiệp trong suốt bốn năm qua, đã kề vai, sát cánh cùng Bộ Y tế và Cục Phòng, chống HIV/AIDS đấu tranh không mệt mỏi cho sự thành công của công cuộc phòng chống HIV/AIDS ở Việt nam,” Thứ trưởng Nguyễn Thành Long nói.

“Công việc của tôi là hỗ trợ các cán bộ làm việc cho Bộ Y tế Việt Nam và US CDC cung cấp các dịch vụ về HIV/AIDS. Khi  nhìn vào kỷ niệm chương, tôi không thấy những nỗ lực của bản thân mà tôi chỉ thấy bóng dáng của rất nhiều người đang làm việc ngày đêm để bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam. Được làm công việc tốt đẹp với những con người tuyệt vời, theo tôi, đó là phần thưởng lớn nhất mà một người có thể nhận được,” Ông David Nelson đã phát biểu sau khi nhận kỷ niệm chương.

Ông David Nelson là Phó giám đốc Văn phòng CDC tại Việt Nam từ năm 2011, hỗ trợ quản lý chương trình thuộc Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR), chương trình Cúm và chương trình An ninh y tế toàn cầu (GHS). Năm nay đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và ngay từ năm 1998 CDC Hoa Kỳ đã hỗ trợ Bộ Y tế Việt Nam cũng như tăng cường mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình hỗ trợ của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, mời truy cập U.S. CDC website.