Bộ trưởng Chủ nhiệm EPA Hoa Kỳ bàn giao thiết bị theo dõi thuỷ ngân cho Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) Gina McCarthy đã bàn giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam (Bộ TN&MT) một thiết bị theo dõi thủy ngân sau cuộc họp song phương tại Bộ TN&MT vào ngày 15/4. Thiết bị theo dõi thủy ngân này do Chương trình Giám sát Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ cung cấp và sẽ được chuyển giao đến Trung tâm Giám sát Môi trường của Bộ TN&MT để trợ giúp Việt Nam trong công tác đo lường mức thủy ngân trong mưa ở Việt Nam.

Việc vận chuyển quốc tế thiết bị theo dõi thủy ngân do công ty dịch vụ chuyển phát nhanh Hoa Kỳ UPS tài trợ. Sự đóng góp bằng hành động này thể hiện một ví dụ về việc các công ty Hoa Kỳ thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt Nam.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ Gina McCarthy đến Hà Nội, Việt Nam trong các ngày 15-16/4 để nêu bật sự hợp tác môi trường giữa Hoa Kỳ và các đối tác trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chuyến thăm của Bộ trưởng McCarthy sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc địa phương và cộng đồng tham gia vào công cuộc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Việt Nam là một thành viên tích cực và quan trọng trong nhiều sáng kiến môi trường khu vực do EPA giúp tổ chức.