Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam xin trân trọng thông báo về đợt I Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm tài khóa 2014.

Chương trình cạnh tranh này sẽ tài trợ tối đa US$20.000 cho các tổ chức phi chính phủ của Việt Nam để thực hiện dự án trong các lĩnh vực được liệt kê dưới đây.  Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn của chương trình và nộp đề xuất xin hỗ trợ (bằng tiếng Anh) trước ngày 10 tháng 3 năm 2014.  Kết quả có thể được công bố vào giữa tháng 4 năm 2014.

Hướng dẫn chuẩn bị đế án:

Các đề xuất có thể xin số tiền tối đa là 20.000 đô-la, và dự án đề xuất không kéo dài quá một năm.

Chương trình này được dành cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận có trụ sở ở Việt Nam. Các khoản hỗ trợ không trao cho các cá nhân mà chỉ trao cho các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận chứng minh tính bền vững dài hạn vượt ra ngoài chương trình hoạt động được đề xuất. Các tổ chức và cá nhân của nước thứ ba không đủ điều kiện để tham gia chương trình này.

Với đối trượng chính là thanh thiếu niên và phụ nữ/trẻ em gái, các đề án xin hỗ trợ theo chương trình này cần bao gồm những hoạt động nhằm thúc đẩy quản trị tốt, tính minh bạch trong chính phủ, tính pháp quyền; phát triển xã hội dân sự và xây dựng năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự; thúc đẩy sự trao đổi thông tin và xây dựng truyền thông chuyên nghiệp, bao gồm các phương tiện truyền thông mới; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ quy hoạch đô thị bền vững phục vụ các cộng đồng mở rộng; khuyến khích giải quyết xung đột có trách nhiệm và minh bạch; tạo cơ hội tiếp cận cho những nhóm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; tuyên truyền cho quyền các nhóm thiểu số, phụ nữ, trẻ em gái, và người dân ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Các đề án cũng có thể hỗ trợ những ưu tiên sau:

  • Sự gắn kết đa phương: Chính sách tái cân bằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nhấn mạnh một xu hướng đi lên mạnh mẽ trong cam kết ngoại giao đa phương. Một trong những nền tảng của sự tái cân bằng khu vực là việc tăng cường cam kết với các tổ chức khu vực châu Á-Thái Bình Dương (bao gồm Diễn đàn các Đảo Thái Bình Dương (PIF), Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), Diễn Đàn Kinh Tế Á Châu và Thái Bình Dương (APEC); Sáng kiến Hạ lưu sông Mê-kông (LMI). Các đề án hỗ trợ các dự án trong khu vực (đa quốc gia) được khuyến khích.
  • Các vấn đề kinh tế: Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các mục tiêu kinh tế của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm việc kiến tạo những liên kết kinh tế mở thông qua quan hệ với các đối tác và các tổ chức khu vực; nâng cao tinh thần doanh nhân, tăng cường hệ thống thương mại tự do thông qua trao đổi mậu dịch, đầu tư, và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; và ủng hộ một chế độ thương mại và đầu tư công bằng hơn.
  • Sự tham gia của công dân: Nhân quyền/Dân chủ/Quản trị Nhà nước tốt/Pháp quyền:  Chúng tôi mong muốn tăng cường quyền con người thông qua sự tham gia của người dân  khu vực Đông Á Thái Bình Dương (ĐATBD) vào những chương trình hỗ trợ tự do tôn giáo, đảm bảo tự do tiếp cận internet, thúc đẩy và duy trì một xã hội dân sự năng động, nhấn mạnh về quyền bình đẳng giới.
  • Giáo dục: Các đề án nhằm khuyến khích sự chia sẻ kiến thức giữa các học giả, chuyên gia của Hoa Kỳ và các nước ĐATBD giúp nâng cao năng lực kinh tế. Chúng tôi thúc đẩy các cơ hội du học ở Hoa Kỳ và gắn kết thanh thiếu niên trong khu vực với thanh thiếu niên và các tổ chức giáo dục của Hoa Kỳ.
  • Văn hóa/Thể thao/Xã hội Hoa Kỳ: Chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ với khu vực ĐATBD và để chống lại định kiến tiêu cực về nền văn hóa Mỹ trong khu vực thông qua các hoạt động trao đổi văn hóa, bao gồm nghệ thuật, thể thao, sân khấu, âm nhạc, khiêu vũ và văn học. Chúng tôi hợp tác với các tổ chức văn hóa công và tư và chuyển sự kỳ vọng đến các cựu sinh viên để làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có với Mỹ cũng như trong khu vực, và cung cấp những tiếng nói đáng tin cậy tại khu vực.

Đề xuất dự án phải bao gồm phần miêu tả việc dự án được giám sát và đánh giá như thế nào.  Ưu tiên sẽ được dành cho các đề xuất đến từ các tổ chức mới và để thực hiện những dự án mới.  Thông thường, các khoản tài trợ không được cấp cho các dự án kéo dài quá 1 năm.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho hoạt động chính trị mang tính đảng phái. Tuy nhiên, các đề xuất xin hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục về bầu cử phi đảng phái và các hoạt động thông tin công cộng được coi là hợp lệ và có thể được xem xét.

Đề xuất có thể bao gồm các chi phí hành chính khiêm tốn, bao gồm tiền thù lao / tiền lương một phần của người thực hiện dự án mà có liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể. Các chi phí hoạt động chung, chi phí cơ sở hạ tầng dài hạn và các chi phí phát sinh không xác định và tổng chi phí được coi là không hợp lệ. Chi phí cao để sản xuất nguyên vật liệu cũng không phải là một cách sử dụng tốt trong các chương trình tài trợ nhỏ.

Số tiền hỗ trợ không được phép sử dụng cho việc đi tham dự các cuộc hội thảo quốc tế, cũng không được phép sử dụng chủ yếu cho các chi phí về ăn uống.

Số tiền hỗ trợ có thể được sử dụng để đào tạo những người làm công tác huấn luyện, nhưng không được phép sử dụng số tiền đó để trực tiếp cung cấp các dịch vụ xã hội.

Số tiền hỗ trợ cũng có thể được sử dụng để tổ chức các buổi seminar và hội thảo, nhưng đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ những đại biểu tham dự là ai, nội dung hội thảo là gì, thời gian tổ chức trong bao lâu, và nói rõ kết quả đạt được sau hội thảo và những lợi ích mà hội thảo mang lại cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ.

Tiền hỗ trợ có thể được sử dụng cho việc xuất bản các tài liệu, nhưng trong đề xuất xin hỗ trợ cần nêu rõ độc giả của những tài liệu đó sẽ là ai, nội dung và phương thức phân phối tài liệu đó như thế nào.

Để nộp đề xuất dự án Chương trình Hỗ trợ Quy mô nhỏ năm 2014, vui lòng điền trực tuyến (bằng tiếng Anh) tại đây. Hạn chót nộp đề xuất là lúc 17:00 ngày 10 tháng 3 năm 2014.  Kết quả lựa chọn sẽ được công bố vào trung tuần tháng 4 năm 2014. Chỉ những đề xuất được lựa chọn mới được thông báo.

Nếu quý vị có câu hỏi gì, vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ thư điện tửpas.culture@gmail.com (đối với những ứng viên thường trú tại các tỉnh miền Bắc cho đến tỉnh Quảng Trị) hoặc hcmc.pas@gmail.com (đối với những ứng viên thường trú tại các tỉnh miền Nam tính từ tỉnh Thừa Thiên-Huế).

(Hết thông cáo)