Hoa Kỳ Cam Kết Ủng Hộ Việt Nam về Chống Kháng Thuốc

Hôm nay, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius, cùng với Bộ trưởng các Bộ Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Đại sứ các nước Anh, Thụy Điển, Hà Lan và các đối tác quốc tế đã cùng cam kết hỗ trợ cho công cuộc chống kháng thuốc tại Việt Nam. Sự kiện này được Bộ Y tế kết hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) nhằm thu hút sự hợp tác giữa các đối tác vào các hoạt động chống kháng thuốc tại Việt Nam. Chống kháng thuốc là một mối đe dọa sức khỏe mới nổi ở Việt Nam và trên toàn cầu. Do việc sử dụng sai và lạm dụng thuốc trong các hệ thống y tế và thú y, tình trạng kháng kháng sinh đang gia tăng và có thể làm giảm khả năng phòng bệnh của chúng ta cũng như cộng đồng.

“Ngoài những thiệt hại về người, khi nhiễm trùng không còn có thể điều trị được bằng các loại thuốc có sẵn, nhiễm trùng bởi các vi sinh vật kháng thuốc sẽ làm tăng đáng kể các chi phí cho hệ thống chăm sóc y tế. Cùng với Chính phủ Việt Nam và các đối tác quốc tế, thông qua Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Cơ quan Dự phòng và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (USCDC), chúng tôi cam kết hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật để xây dựng chính sách, tăng cường giám sát, chia sẻ thông tin, phát triển nghiên cứu và cách tiếp cận Một Sức khỏe đa ngành để chống kháng thuốc,” Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius viết trong bài phát biểu của mình.

Sự kiện này cũng bao gồm một phiên họp chiều tập trung thảo luận và thuyết trình về chống kháng thuốc. Chống kháng thuốc là một trong 12 mục tiêu chính của Chương trình an ninh y tế toàn cầu (GHSA). Đề xuất mục tiêu 5 năm của Chương trình an ninh y tế toàn cầu nhằm hỗ trợ các hoạt động được điều phối bởi Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE) để phát triển một gói tích hợp các hoạt động toàn cầu chống lại kháng thuốc đối với con người, động vật, nông nghiệp, thực phẩm và các lĩnh vực môi trường.

Trong năm 2014, Chương trình Nn ninh Y tế Toàn cầu đã được khởi động như một nỗ lực của các quốc gia, tổ chức quốc tế, và cộng đồng để đẩy nhanh tiến trình tới một thế giới an toàn và được bảo vệ khỏi các nguy cơ bệnh truyền nhiễm. Cùng với Tổ chức y tế thế giới, Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ các nhà lãnh đạo và các chuyên gia y tế công cộng của Việt Nam tăng cường khả năng dự phòng, phát hiện và phản ứng nhanh với dịch bệnh bùng phát.
Để có thêm thông tin về Chương trình An ninh Y tế toàn cầu của CDC tại Việt Nam, xin mời vào trang web CDC’s websiteU.S. AID website

(Hết thông cáo)