Diễn giả Hoa Kỳ về chủ đề Nhà nước Pháp quyền và Quyền bình đẳng trong Hôn nhân trao đổi với giảng viên Luật, Luật sư và cộng đồng LGBT

GS Wolff trao đổi về quyền của người LGBT với các giảng viên trường ĐH Luật TPHCM

Trong chuyến công tác đến TP Hồ Chí Minh vào đầu tháng 6 do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ, GS Tobias Barrington Wolff đã trao đổi với các giảng viên Luật, Luật sư của Học viện Chính trị, Hành chính Quốc gia Khu vực II, trường Đại học Luật TPHCM và cộng đồng LGBT của Việt Nam tại Trung tâm Phi chính phủ ICS về quyền của người LGBT.

GS Wolff đề cao vai trò của một nhà nước pháp quyền vững mạnh, sự tham gia và quyền lợi của cá nhân trong xã hội dân sự.  Trong khi nhà nước pháp quyền vững mạnh có thể ngăn chặn trình trạng lạm quyền và bảo đảm quyền bình đẳng cho mọi công dân thì sự tham gia tích cực của công dân làm vững chắc thêm tính an toàn pháp lý và phẩm giá của họ trong xã hội.  Theo lý giải của GS Wolff, đặc điểm này được minh họa trong quá trình phản đối Đạo luật “Bảo vệ Hôn nhân” (DOMA), đạo luật sau cùng đã đặt cơ sở cho quyền bình đẳng trong hôn nhân đối với cộng đồng LGBT ở Hoa Kỳ. GS Wolff cũng trả lời phỏng vấn của hai báo lớn là Thanh Niên và Tuổi Trẻ về các vấn đề liên quan đến người LGBT. Đây là lần đầu tiên các vấn đề này được diễn giả Hoa Kỳ trình bày tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đang xem xét những vấn đề tương tự trong đạo luật áp dụng trong nước được bàn cải sôi nổi.