Dự án do Hoa Kỳ tài trợ giúp đẩy mạnh áp dụng cách tiếp cận Một Sức Khỏe tại Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh truyền nhiễm

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa trao một khoản tài trợ cho Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) để triển khai một dự án nhằm đẩy mạnh áp dụng cách tiếp cận Một Sức Khỏe với mục tiêu giảm thiểu các nguy cơ sức khỏe cộng đồng gây ra do cúm gia cầm và đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác.

Dự án ‘Tăng cường năng lực áp dụng cách tiếp cận Một Sức Khỏe tại Việt Nam’ sẽ được triển khai từ nay đến tháng 9/2015 với sự phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế. Kết quả mong đợi của dự án trị giá 800.000 đô la này là góp phần giảm thiểu các nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng do cúm gia cầm và đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác thông qua việc áp dụng cách tiếp cận Một Sức Khỏe tại Việt Nam.

“Dự án này sẽ góp phần xây dựng một cơ chế phối hợp được đã được hiệu chỉnh và cải thiện về việc ứng phó với cúm gia cầm và đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi khác”, Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Dự án cũng sẽ tăng cường hơn nữa đối thoại chính sách ở cấp quốc gia và cơ chế chia sẻ kiến thức tại Việt Nam cũng như trong các mạng lưới khu vực và quốc tế. Thông qua đó, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao uy tín của mình như là một quốc gia hình mẫu đang nổi lên nhanh về ứng phó với các nguy cơ đại dịch”.

Chính phủ Việt Nam đưa vào triển khai cách tiếp cận Một Sức Khỏe từ năm 2010 nhằm áp dụng cách tiếp cận chính sách và phối hợp liên ngành để đối phó với các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng nẩy sinh trong sự tương tác giữa động vật-con người-môi trường. Thông qua dự án này, USAID và UNDP sẽ giúp đẩy mạnh việc áp dụng cơ chế phối hợp Một Sức Khỏe cũng như kế hoạch triển khai cách tiếp cận Một Sức Khỏe của Chính phủ Việt Nam với sự tham vấn với đối tác có liên quan.

Việt Nam nằm trong khu vực có nguy cơ tương đối cao về các loại bệnh truyền nhiễm mới nổi và gần đây vi rút cúm A/H7N9 được phát hiện trên người và động vật tại Trung Quốc đã gây ra nguy cơ nghiêm trọng tiềm tàng về sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế. Các loại nguy cơ về sức khỏe mới nổi này củng cố thêm lời kêu gọi của USAID và các đối tác như Tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về việc đẩy mạnh hợp tác và phối hợp giữa các ngành và các tổ chức nhằm ứng phó với các loại dịch bệnh có tác động tới sức khỏe, an toàn và an ninh lương thực, thương mại và phát triển kinh tế.

Dự án mới này nhất quán với Chiến lược Hợp tác Phát triển Quốc gia của USAID dành cho Việt Nam được công bố gần đây. Một trong những mục tiêu chính của các chương trình hỗ trợ của USAID trong khuôn khổ chiến lược 5 năm này là củng cố các hệ thống của Việt Nam để ứng phó hiệu quả với các đe dọa sức khỏe cộng đồng mới nổi và xuyên quốc gia.

(Hết thông cáo)